excelsupporten

 

Stexar enkla lösningar


Den enkla lösningen. Vi på STEXAR strävar efter att göra alla datalösningar så enkla som möjligt. Ljuset i horisonten är närmare än du tror.

Mer info!

Excel coaching

Om Excelsupporten.se

Excelsupporten.se drivs av STEXAR som utvecklar Excel mallar. Behöver ni en Excel konsult, kontakta oss!

Excel mallar

Välkommen till Excelsupporten.se!

Excel konsult - begär offert!

Vi tar gärna fram färdiga Excel applikationer, kompletta systemlösningar eller mallar.

Skicka ett mail med din uppdragsbeskrivning eller ring 018 -12 35 40.

Utveckling av kalkylmodeller!

Utveckling av avancerade kalkylmodeller  har vi lång erfarenhet av såsom finansieringsmodeller, tidrapporter, budgetmodeller, investeringskalkyler mm.

 

Deklarationsmall för din enskilda näringsverksamhet

Utveckling av mallar!

Behöver ni hjälp med att utveckla Excel mallar så har vi lång erfarenhet.

 

Kontoavstämning