excelsupporten

Excel analys

Vi hjälper dig att analysera dina Excel kalkyler. Alla använder Excel idag men det är få som hanterar verktyget på tillfredställande sätt. Vi gör en total genomgång av din kalkyl, makro. In och utdata fungerar det? Vad behövs förbättras?

Mer info!

Excel coaching

 

BOQ Ekonomiprogram

 

BOQ Ekonomisystem, en av marknadens mest kompletta ekonomisystem med redovisning, lön, fakturering, budget mm och gratis support! Tel. 0921-558 40

 

Excel mallar

- Formler -

Skapa formler

Alla formler i XL börjar med ett likhetstecken = Addera ett tal genom att ange ett plustecken +, t ex

=B3+B6

Subtraktion anges med ett - tecken, t ex

=B3-B6 Multiplicera med ett stjärntecken *, t ex

=B9*B13

Dividera genom tecknet /  t ex =B6/B8

Klickmetoden

Enklaste metoden är att ange cellreferenserna genom att först skriva in likhetstecknet och därefter klicka i cellen som tas med i beräkningen, lägg till tecknet för t ex addition "+" och klicka i nästa cell som skall tas med.

Stäng cellen

Stäng cellen genom att trycka på ENTER tangenten eller klicka på den gröna bocken som finns till vänster om cellen i formelfältet.

Ändra en formel eller text

"Öppna" cellen som skall ändras genom att klicka i cellen med musen. Markera med markören det som skall ändras och skriv in den nya cellreferensen eller texten.

Parenteser

I bland behöver man separera olika cellreferenser i sådana fall används parenteser, t ex =B11-(B6/B8)

Dölj - ta fram kolumner och rader

Markera raden/raderna alternativ kolumnen/kolumnerna som du vill gömma. Välj från menyn Start - Format – Dölj och ta fram.                 

Ta fram rader/kolumner genom att markera raderna/kolumnerna före och efter välj därefter Start - Format – Dölj och ta fram.

Kopiera formler eller text

"Öppna" cellen som skall kopieras genom att klicka i cellen.  Markera formlerna eller texten som du vill kopiera. Kopiera genom kommandot Start - Kopiera.          Markera cellen där du vill ha formeln eller texten. Välj kommandot Start - Klistra in Värden om det är text eller Klistra in om du även vill ha med formatet, alt. ENTER går också bra.

Ändra namn på ett kalkylblad

Dubbelklicka på kalkylbladsfliken, skriv in det nya namnet och tryck på ENTER tangenten.

Räkna antalet ”XL” inom ett område

  =ANTAL.OM(A1:A39;"XL")

Mindre än 2 000 skall bli 2 000, större än 40 000 skall bli 40 000 annars skall det bli värdet i cell A1

=OM(A1<2000;2000;OM(A1>40000;40000;A1)

Ta bort felmeddelande 

=OM(B6="";"";(B6/B8))

Två stycken OM satser

=OM(A4=400;OM(B4="OK";"Ja")) Villkoren är att cell A4 skall innehålla värdet 400 och cell B4 skall innehålla värdet ”OK” då blir det ett ”Ja” i cellen.

Summera med villkor, om det är större än sju så skall det bara bli sju

=OM(A1 > 7;7;A1)

Om vid lönerapport, mer än 20 000 33% i skatt, mindre än 20 000 20 % i skatt, annars skall det bli 30 % i skatt

=OM(C25>20000;"C25*0,33;OM

(C25<20000;C25*0,20;C25*0,30))

Subtrahera bara om värdet i en cell är större än noll

OM(Q22>0;"";R22-Q22)

Beräkna antal dagar mellan två datum

=OM(F5="";"";DAGAR360(I5;F5))

Dagens datum med villkor

=OM(E3="";;IDAG()-E3)

Fakturadatum, dagens datum plus 30 dagar

=OM(E3="";;IDAG()+30)

Undvika felvärden i samband med division

=OM(ÄRFEL(F19/(F24-F23));;F19/(F24-F23))

Formeln OCH / OM i en sats med villkor

=OM(OCH(B3>52210;B3<52249);-Semerresv*E3*25;)

Tre OM satser

=OM(C4=90;A6;OM(C4=115;A4;OM(C4=70;A6;)))

Summerar kolumn F om det  finns siffran 12 i kolumn B

=SUMMA.OM(Avd5!B:B;"12";Avd5!F:F)

Beräkna medelvärde i området B3 : AF3 som inte innehåller nollvärden

=MEDEL.OM(B3:AF3;">0")

Höj priset med 5 %

=B2*1,05

Minsta värdet

=MIN(B56:B64)

Sammanfoga värden i två kolumner, tre positioner vänster

=VÄNSTER(B2;3)&VÄNSTER(C2;3)

Avrunda ett tal 

=AVRUNDA(75640*4,2%/360*30;0)

Dagens datum

=NU()

Beräkna nästa vecka från ett datum

=(VECKONR(C6))+1

Använda namn i formler

=(F62+F63)*Semesterersättning

Avrunda ett tal

=AVRUNDA(75640*4,2%/360*30;0)

Villkor

Inledning

Användning av denna webbplats, www.Excelsupporten.se, regleras av dessa villkor och vi uppmanar dig att läsa villkoren innan du använder webbplatsen. Information som tillhandahålls av Stexar på denna webbplats får endast användas för informationssyfte och för beställning av våra produkter eller tjänster. Genom användning eller nedladdning av material eller beställning av produkter eller tjänster från denna webbplats accepterar du de villkor som anges här. Stexar kan ändra villkoren för webbplatsen och du uppmanas därför att löpande informera dig om gällande villkor för webbplatsen. Om du inte accepterar dessa villkor ber vi dig att inte nyttja dig av webbplatsen.

Äganderätt till information och material

Såvida annat inte framgår av villkoren är all information och allt material tillgänglig på denna webbplats Stexars egendom och otillåtet användande bryter mot detta avtal och gällande svensk och internationell lagstiftning.

Varumärken

MS Excel är ett varumärke som tillhör Microsoft Corporation.

Länkar till andra webbplatser

Stexar lämnar inga som helst garantier och är inte ansvarig för tillgängligheten eller innehållet till andra webbplatser via de länkar som finns på denna webbplats. 

Information som lämnas till Excelsupporten.se

Alla frågor, synpunkter, information, material och liknande som skickas till Excelsupporten.se anses vara Stexars egendom. Genom att skicka sådan information till Excelsupporten.se överlåter du kostnadsfritt äganderätten till sådant material och medger att Stexar kostnadsfritt kan använda sådan information på sätt som Stexar önskar även i kommersiellt syfte.

Friskrivning

Stexars personal, agenter, distributörer, samarbetspartners och liknande är inte ansvarig för skada eller förlust hänförlig till information på denna webbplats. Du kan således inte framställa några som helst krav gentemot Stexar för innehållet på denna webbplats.

Lagval och tvistlösning

Dessa allmänna villkor regleras av svensk rätt och eventuell tvist skall i första instans avgöras av Uppsalas tingsrätt.

 

 

Frågor och svar

 

Tryck Ctrl+F för att söka bland frågor och svar

Vi har delat in frågorna med följande rubriker Tid & Datum och Kalkylering . OBS! XL = Excel!  Ni är välkomna att kontakta oss angående olika sorters Excel uppdrag men vi har tyvärr inte någon möjlighet att svara på några frågor via mail eller telefon utan debitering.

Tid & Datum

Datumformat i pivottabell

Jag har en pivottabell där en kolumn består av datum. I min ursprungliga XL fil är formatet ÅÅÅÅ-MM-DD, men i pivottabellen har det ändrat till ex: 15-jan, 04-feb osv. Jag kan inte på något vis ändra det till ÅÅÅÅ-MM-DD. Hur gör jag? Pivottalformat

Klickar du på pivottabellen så bör du komma till någonting som heter Värdefälts inställningar (XL2007 i varje  fall). Där finns det en ikon som heter Talformat, klicka på den så kan du ändra på datum format till ÅÅÅÅ-MM-DD. Innan du klickar på ikonen så markera kolumnen med det felaktiga datum formatet .

Dagens datum

Hur skriver man så att dagens datum visas i en cell?

Skriv in funktionen =nu() i cellen.

Registrera tid

Hur omräknas lättast intervaller mellan tidpunkter från standardformat (12.30-14.00) till decimalformat (1,5h)?

Registrera första tiden i en cell med komma som separationstecken. Andra tiden i nästa cell och skillnaden mellan cellerna i den tredje cellen. Resultatet blir i hundradelar.

Räkna ut år, månad och dag

Hur räknar man ut hur många år, mån, veckor och dagar mellan 2 datum ?

Använd funktionerna ÅR, MÅNAD och DAG.

T ex funktionen för år, =ÅR(A28)-ÅR(A29), där år 1 ligger i cell A28 och år 2 ligger i cell A29.

Se till att formatera cellen där svaret ligger till vanligt talformat och inget tidsformat. XL vill gärna formatera om cellen till tidsformat.]

Dagens datum med villkor

Jag skulle vilja att en formel blir noll eller blankt när jag inte fyllt i något datum. Exempel: =IDAG()-E3.

Ett förslag kan vara att skriva följande formel med en om sats =OM(E3="";;IDAG()-E3)

Konvertera datum format

Jag skulle vilja konvertera datum som exporterats från ett ordersystem till ett av XL läsbart datum format. Jag får in datumet som numeriskt t ex 20071031 och skulle vilja konvertera till 2007-10-31 eller annat läsbart datum format.

Försök att importera filen som en textfil. Alternativ skriv ett makro som konverterar talet till datum format.

Beräkna ålder

Ålder från personnummer, åå mm dd-XXXX att få fram ålder för i år går bra =ÅR(NU())-EXTEXT(19&B2;1;4) Men det jag vill är att ta reda på hur gammal personen var exempelvis 2005.

I cell C40 anges vilket år som personen är född och i cell C41 tom året som formeln skall beräkna. Cell C40 och C41 anges i format åååå-mm-dd.  =DATEDIF(C40;C41;"y")&" år "&DATEDIF(C40;C41;"ym")&" mån"

Räkna ut antal dagar

Jag undrar hur man kan få ut antal dagar mellan 2 olika datum?   Exempel: 20 december 2007 – 12 maj 2008 = antal dagar.

Skriv önskat datum i två olika celler i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD, t ex 2007-12-20.  Subtrahera i en tredje cell, äldsta datumet först. OBS! Formatet i den tredje cellen får inte vara i datum format, ändra till annat tal format genom meny Format - Celler - Tal.

Faktura datum

Jag vill lägga på 30 dagar på faktura datumet med automatik så att man får betalt datum med 30 dagar senare än faktura datum?

 Kan se ut så här =OM(E3="";;IDAG()+30)

Beräkna antal månader

Jag vill kunna få fram antal kvarvarande månader på ett avtal genom att skriva in slutdatum på avtalet och matcha mot =NU() Resultatet vill jag sedan använda för att kalkylera fram hur mycket pengar det ligger på avtalet. Exempel: Kol1: dagens datum Kol2: 2013-09-29 (slutdatum) Kol3: 48mån (resultat) Kol4: avgift 1000:- Kol5: 48000:-

Om jag tolkar din fråga rätt så blir det så här.

Skriv in formeln =nu() i kolumn 1 och formeln =DAGAR360(A2;B2)/30 i kolumn 3.

Beräkna vecka

Jag skulle vilja finna en formel, som gör att veckan automatiskt fyller i sig själv, baserat på datum kolumnen som ligger precis före. Typ att mellan ett visst datum, så är det vecka 4…eller nåt.

Använd funktion VECKONR och addera med ett (1) för att lägga till en vecka.

Kan se ut så här om datumet finns i cell C6, =(VECKONR(C6))+1

Beräkna veckodag

Jag har en kolumn med datum (ex 09-02-01...) och vill i kolumnen bredvid ha det översatt till veckodag.

Använd funktionen VECKODAG tillsammans med en OM sats, då blir formeln enligt nedan. Under förutsättning att datumet finns i cell Q9, helst i format ÅÅÅÅ-MM-DD.

=OM(Q9=0;"-";OM(VECKODAG(Q9)=1;"sö";OM(VECKODAG(Q9)=2;"må";OM(VECKODAG

(Q9)=3;"ti";OM(VECKODAG(Q9)=4;"on";OM(VECKODAG(Q9)=5;"to";OM(VECKODAG(Q9)

=6;"fr";"lö")))))))

Beräkna antal dagar mellan två datum

Jag brottas med ett problem. I tabellen nedan vill jag räkna ut hur många dagar det är mellan två datum. Men, jag vill bara att beräkningen görs om man fyllt datum i fältet F5. Om det saknas ett datum där så ska inget hända.

Skriv in följande formel =OM(F5="";"";DAGAR360(I5;F5))

Räkna ut åldern med personnummer

Jag behöver göra om en kolumn med personnummer (ÅÅÅÅMMDD-XXXX) till datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD och dessutom göra om en kolumn m datum (ÅÅÅÅMMDD) till annat format för att kunna räkna ut personernas ålder vid det sistnämnda datumet. Jag behöver sedan kunna radera kolumnen m personnummer.

Först får du ta fram åtta positionerna i personnumret mha av formeln VÄNSTER. Om uppgifterna finns i kolumn F så blir formeln =VÄNSTER(F3;8).

Därefter får du markera, kopiera och klistra in värden för att ta bort formlerna.

Slutligen så måste du nog formatera om till giltigt XL datum format för att kunna räkna ut åldern på personerna. Hur du formaterar beror lite på vad du vill få fram, hela år, år och antal månader osv.

När du har lyckats med det då kan du göra en enkel subration mellan födelsedatum och dagsdatum , =NU() för att få aktuellt datum.

Dividera tid i XL

Hur kan jag dividera tid i XL? T.ex 1760 timmar/38. Jag vill få ut svaret i timmar och minuter .

Dividera som vanligt = 1760/38 formatera därefter cellen i rätt format via Start- Format -  Formatera celler och välj Tid.

Om sats med datum

Hur gör jag för att, om datum är mellan 2010-01-01 och 2010-01-31 så ska det skrivas ut 1, annars inget. Jag har provat =OM("2010-01-01"+30>=I31;1;"")   Men får det inte att fungera.  

Du måste referera till en cell som är datumformaterad, inga citationstecken för själva datumet,    =OM(D2+30>=I31;1;"")

Räkna ut arbetstid

Hur gör jag för att räkna ut antalet timmar jag jobbar när det står så här i en cell? 10:00-21:00 Tyvärr kan jag inte dela upp det i två celler .

Använd dig av formeln VÄNSTER 5 positioner och formel HÖGER 5 positioner för att dela upp det i två celler. Subtrahera slut och starttiden, formatera slutligen cellen till tid format.

Sammanfoga datum och tid

Jag vill sammanfoga datum och tid i XL. I kolumn A står datum (ex 2010-07-29) och i kolumn B står tid (ex  14:53) Nu vill jag sammanfoga dessa i kolumn C så att det står 2010-07-29 14:53. Men formatet blir fel, jag får hela tiden svaret som ett tal (403880,62...) Jag har försökt ändra formaten i kolumn A, B och C men inte lyckats vad jag än väljer.

Sätt in en apostrof före datum och tid då tolkas det som en text. Därefter kan du sammanfoga datum och tid med hjälp av & tecknet.

Konvertera datum

Jag har en fråga gällande omvandling av datum. Om jag i ett dokument har ett stort antal datum med formatet yyyymmdd (20110825, 20100526) osv men skulle vilja konvertera detta till att stå dd-mm-yyyy (25-08-2011, 26-05-2010) istället hur gör jag då?

Först måste du fixa så alla datum är i ett giltigt datum format för XL. Om första datumet finns i cell A1 så blir formeln .

=OM(LÄNGD(A1)=8;VÄNSTER(A1;4)&"-"&EXTEXT(A1;3;2)&"-"&HÖGER(A1;2))

Därefter formaterar du bara alla datum som vanligt enligt önskemål.

Räkna ut tidsintervall

Jag har en fil som innehåller allt som har registrerats under ett dygn där tidpunkterna finns med. Jag vill få fram tre olika intervall, allt som registrerats mellan 08-16, 16-21 och 21-09. Hur skriver jag IF formeln för att få ut dessa?

Kan göras på olika sätt tog bara en i högen. Startid är i cell D21 och sluttid är i cell E21. =OM(E21-D21<0;("24"-D21)+E21;OM(E21-D21=0;"";E21-D21))

 Räkna ut datum

Jag behöver räkan ut hur många dagar det är mellan två datum. Datumen är presenterade: 2010 04 23 och år/mån/dag har varsin kolumn. Kan man göra detta på ett enkelt sätt i XL?

Om år ligger i kolumn A, månad i B kolumnen och dag i C kolumnen så får du lägga ihop det till ett giltigt datum format för XL. För rad 6 blir formeln enligt följande.

=A6&"-"& B6&"-"&C6  Därefter kan du enkelt göra en subtraktion mellan olika celler för att få fram antal dagar.

Kalkylering

Villkorsstyrd formatering

Jag ska göra en lista där en kolumn anger anskaffningsdatum och en kolumn anger "bäst-före-datum". Jag vill att texten i "bäst-före-datum" kolumnen färgas rött 18 månader före "bäst-före-datumet" inträder. Detta för att ha koll på när vi måste äska medel för nyanskaffning.   Är detta möjligt att göra? Har försökt med villkorsstyrd formatering men inte lyckats få till någon formel.

Det är nog enklare om man använder OM formeln för att få fram antal månader. Kan se ut enligt följande om värdet finns i cell A2, skriv in följande formel i cell B2, =DAGAR360(A2;NU())  för att få fram antal dagar. Ta sedan följande formel för att få fram antal månader =B2/30 i cell C2. Därefter kan du enkelt formatera C kolumnen med villkorsstyrd formatering, större än 18.

Villkorstyrd formatering

Kopiera hyperlänkar

Jag har en hyperlänk som hänvisar till en plats i samma blad som länken finns i. Jag vill kunna kopiera denna länk till ett nytt blad men att hänvisningarna i länken då skall gälla detta nya blad. Tanken är att jag genom att klicka på t ex "november" i den översta raden på bladet skall komma till novembers arbetsyta (arbetsytan skall då börja uppe i vänstra hörnet på bladet)

Infoga först ett namn för varje månad i rutan ovanför A1 för varje arbetsyta. Namnruta

 

Gå till infoga Hyperlänkar och välj att infoga en länk, med "Plats i det här dokumentet", se bilden.Hyperlänk

Konvertering

Jag har ett csv dokument med ”,” tecken som jag vill få i ett dokument .

Använd dig av TEXTIMPORTGUIDEN.

Sortera ut högsta värdet

Efter beräkningar får jag fram resultat som ska sorteras. Endast högsta värdet ska sparas, övriga ska tas bort. Varje namn är kopplat till en beräkningspunkt och har ett antal våningar. Finns det något sätt att söka ut den punkt(namn) som har högst värde?

Använda vanliga AUTFOILTER eller formeln MAX.

Ta bort ett bestämt antal tecken från en cell

Om jag har exporterat en massa data och får ”Företaget AB – 555555-5656” i en och samma cell, se nedan. Hur får jag då ut endast företagsnamnet i en cell? Det enda alla celler har gemensamt är ju att orgnr är 11 tecken långt och det är ju de jag vill få bort.

Använd formeln HÖGER 11 tecken för att ta bor organisationsnumret.

Procentavdrag

Undran....om jag har en kolumn med olika summor och vill dra av 10 % av samtliga, vad är formel för detta. Kolumnen kan vara P2 till P45 med olika summor, men vill dra av 10% av samtliga

Använd vanliga SUMMA formel för hela kolumnen därefter multiplicerar du med 90%.

Ta bort kr

Jag har importerat en tabell med tal som avslutas ” kr” i varje cell, exvis: 123,37 kr Hur kan jag få bort ”kr” i samtliga celler i tabellen.

Om kr finns i varje cell, använd formeln HÖGER. Är det en formatering ändra format.

Summera kolumn

Jag vill summera värdena för en hel kolumn S och presentera denna summa i kolumn G.

Välj Autosummering och klicka på S kolumnen och därefter ENTER.

Färglägg med villkor

Kolumnen i mitt ark ska färgläggas röd om en viss summa uppnåtts, hur gör jag?

Använd dig av villkorsstyrd formatering.

Dela upp en kolumn

Jag behöver dela upp en kolumn med celler som innehåller "123 45 Stad" i två kolumner. En med postnr och en med Stad. Hur gör jag det enklast? Om postnr inte hade ett mellanslag efter 3 siffror kunde jag fixa det med standard funktionen Text till kolumn, men det går inte nu.

Du kan använda dig av formlerna VÄNSTER och HÖGER eftersom postnumret har en bestämd längd.

Höja priset

Har en gammal prislista där jag vet att alla priser ska ökas med 3,50 kr. Hur gör jag det? Hur får jag varje cells värde att öka med 3,50?

Infoga värdet i en ny kolumn(B) och skriv in formeln =A2 + B2. Om ursprungliga värdet finns i cell A2.Vill du sedan bara ha värdet markera hela kolumnen och kopiera för att slutligen klistra in värden.

Skriva ut kommentarer

Hur får jag med dolda kommentarer vid utskrift .

Tryck på F1 för att komma till Direkthjälpen av sök på "Skriva ut kommentarer ".

Absolut referens

Jag har en cell a1 med ett värde i. Jag har även en kolumn med värden i b2-b100. I cell c2 skulle jag vilja kopiera ner formeln =b2*a1. Hur gör jag så att den hänvisar till a1 vid varje nivå nedåt i kolumnen c istället för att den flyttar med a2,a3,a4 osv?

Ange en absolut referens i cell A1 innan du kopierar nedåt.

Radera mailadress

Hur raderar man en e-mailadress när jag trycker på adressen så kommer jag in på mailen och kan därför inte radera den!.

Håll ner CTRL knappen innan du klickar på adressen.

Sammanfoga kolumner

Har 4 kolumner (DEFG) som alla har separat innehåll. Finns det någon möjlighet att slå ihop kolumnerna till en enda kolumn som då även bevarar samligt innehåll på de rader de redan ligger?

Förslagsvis kan du skriva följande formel =D1&E1&F1&G1  , om uppgifterna finns i rad 1. Vill du även ha ett mellanrum så får infoga ett " " .    =D1&" "&E1 osv.

Ny version

Jag har uppdaterat Office 2007 till 2010 och nu går inte vissa filer att öppna i XL och Word, är en helt vit ikon istället för vanliga XL ikonen framför filerna, hur gör jag för att kunna öppna dessa igen ?

Öppna XL eller Word först, därefter öppnar du filerna via Arkiv - Öppna från XL eller Word.

Dubbletter

Det finns en sortering att ta bort dubbletter, om jag vill gör tvärt om behålla dubbletter eller. Jag har ett ark med 5 kolumner, det är 2 prislistor som sammanfogats, för att uppdatera mina priser vill jag leta reda på värden i kolumn A som förekommer mer än 2ggr. Och tar bort dom som förekommer 1 gång

Ett enkelt sätt är att använda vanliga AUTOFILTER funktionen och filtrera fram olika alternativ. Det kan kombineras med formel för att se hur många gånger ett värde förekommer, t ex ANTALV eller liknande.

Formler om

Jag skulle behöva hjälp med följande problem: Kolumn A Kolumn B Kolumn C Kolumn D 10 11 8 Formeln ska ligga i kolumn C. Om värde i kolumn D returnera värde i kolumn D. Om inget värde i Kolumn D returnera värde i kolumn A, om inget värde i kolumn A returnera värde i kolumn B.

=OM(D4<>"";D4;OM(A4<>"";A4;OM(B4<>"";B4;)))

Antal värden

Jag har en kolumn där data hämtas upp ifrån ett annat ark. Vissa av raderna blir tomma och vissa fylls med värden. Jag vill då kunna räkna antalet rader med värden i. Använder jag antalv så räknar ju den alla rader eftersom att ”källan” är ifylld i alla rader.

Det finns en formel som heter ANTAL.OMF  där du kan ställa upp villkoret <>"" dvs skilt från noll.

Formatering

Är det möjligt att mata in ett bråk (tal) och få det omräknat till sekunder? Tex om jag matar in 3/8 i en cell kan jag då få den presenterat som sekunder i cellen bredvid Förutsättning: 8/8 = 1 minut ?

Enklast är det om du matar in 3 i en cell och 8 i en annan cell. Därefter tar du summan gånger 60 (sekunder).  I XL världen så är det ingen formatering utan en formelberäkning.

Löpande nr

Om jag har ett kalkylblad där kolumn A = löpande ärendenummer. Finns det något sätt att göra så XL själv räknar fram numreringen när jag byter rad till underliggande rad.

Om A1 innehåller första ärendenummer så skriver du i cell =A1+1 i cell A2.

Räkna antalet ja/nej

Jag har lyckats få till en rullista med värdena JA/NEJ som är väljbara. Nu vill jag kunna räkna ut antal ja/nej som svaras för att få fram procentuellt o.s.v.!

Enkel lösning är att omvandla ja/nej till ett tal därefter kan du räkna fram procent genom att räkna antalet ettor och tvåor. Förslagsvis genom formeln ANTAL.OM

=OM(A1="JA";1;OM(A1="NEJ";2;0))

XL meddelande

Hur ser koden ut i XL 2010 om man vill slippa svara på frågan "Vill du ersätta innehållet i dessa celler med informationen som du flyttar?"

Det är ingen kod som skall användas, det är bara XL som försöker vara snäll och tala om att du skriver över existerande formler med nya värden eller formler.

Höjning av priset

Jag har ett helt ark från b2 till p24 med inlagda siffror i alla celler. Nu vill jag höja dessa (samtliga celler) med 7 %. Hur gör jag då på ett enkelt sätt?

Skriv in formeln i en ny cell =1,07*B2, tryck på ENTER tangenten. Ta tag i fyrkanten som finns i cellen nedre högra hörn. Dra till höger så många kolumner som du har värden som skall höjas. Markera de nya cellerna och dra i fyrkanten nedåt.

Om sats

Jag vill visa summan av D5-D9 i D10 men bara om det finns ett värde i cell D5. Om D5 är tom vill jag att D10 också ska vara tom, alternativt visa felmeddelandet ”Värde saknas i D5” eller liknande. Hur gör jag?

=om(D5<>"";D5-D9;"Värde saknas")

Justera

Jag har en prislista i XL (väldigt många rader och kolumner). Jag vill lägga på en 5% på allt, hur gör jag?? Utan att det syns vad jag lagt på.

Först multiplicerar du prislistan =A1*1,05. Formeln kan kopiera från första raden genom att dra i fyrkanten som brukar finnas i nedre högra hörnet. Därefter markerar du alla priser, kopierar och klistrar in värden. Då försvinner alla formler och ersätts med det nya priset.

Skapa pdf

I en fil har jag tex 4 blad, jag vill spara dessa i PDF för att skydda dokumentet för obehörig redigering. När jag sparar som PDF kommer bara det aktuella blad som ligger uppe med. Finns det ett enkelt sätt att få med alla på en gång.

Trycker du på ikonen Alternativ så får du ett antal olika alternativ att välja mellan.

OM satser

Har i ett blad 12 stycken enkla villkor enligt nedan: 1=A 2=B 3=C Osv. OM Villkoren i XL  klarar bara 7st villkor. Hur gör man för att hantera fler?

XL klarar av 64 inkapslade OM satser, men det blir ganska ohanterligt. Blir det för många då är det oftast bättre att dela upp det till i olika celler.

Fel justering

Jag har många filer gjorda tidigare med XL 2000. När jag öppnar dem med XL 2007 blir justering fel, och jag klarar inte att få cellerna rätta igen. Problem uppstår i alla celler som innehåller tecken som har typsnitt med olika storlek, typ .

Spara dina gamla XL 2000 filer till det nya filformatet, använd ett typsnitt som fungerar.

Se kolumnrubriker

Arbetar med ett större blad och vill kunna se kolumnrubriken när jag är längre ned i arket. Hur?

Använd dig av Lås fönsterrutor som finns under Visa menyn.

Kommentarer

Undrar nu hur jag lägger in / editerar / deletar kommentarer i enskild celler?

Under menyn Granska kan du infoga nya kommentarer och göra ändringar.

Om sats

Jag har gjort så att varje dag är för sig med olika kolumner för olika utgifter respektive inkomster, men min fråga är; Hur gör jag för att rutor längre ner i tabellen och som alltså rör datum som ännu ej kommit INTE fylls i av den kod jag skrivit förrän de summor som ska fyllas i har fyllts i för dagen före?

Du får skriva en OM sats typ =OM(E3="";;IDAG()-E3) med ett villkor som du vill ha.

Absolut referens

Jag vill kunna multiplicera en prislista mot en kurs. Exempel: om dollarkursen är 6,50 och jag skriver in detta i t.ex. F5 Har jag då all priserna från leverantören i kolumn E, så skriver jag i E8 =F5*E2 Sen vill jag markera E8 och ”dra” ner längs kolumnen så att alla priserna i E blir multiplicerade med F5. Det som händer är att nästa rad blir F6*E3, F7*E4, osv.!! Hur gör jag för att F5 skall bli konstant?

Markera cell F5 och tryck på F4 tangenten så får du en absolut referens.

Ta bort R1C1 inställningen

Vanligtvis är den horisontella raden med bokstäver och den lodräta med siffror, det har skett en förändring och jag vill ha bokstäver horisontellt, hur får jag tillbaka det?

Klicka på Office knappen, välj XL alternativ och därefter Formler, klicka bort bocken för R1C1 inställningen.

Hämta värde från ett annat dokument

Kan jag länka till en cell i ett annat dokument med ett värde längst ner i en kolumn i ett annat dokument? Jag uppdaterar med nya värden månadsvis längst ner i kolumnen. Vad är formel för detta?

Öppna bägge filerna, skriv in ett likhetstecken i den cell och i den fil som skall få informationen. Skifta till andra filen, markera cellen vars värde du vill hämta och tryck på ENTER tangenten.

Formel

Om jag vill cell A3 ska vara svaret på ( A1 subtrahera med A2) skriver man =A1-A2 om jag inte har nån siffra på A1 eller A2 blir A3 noll (0), hur får jag den blank?

=OM(A1-A2=0;"";A1-A2)

Kopiera skyddat blad

Går det att kopiera en hel rad från ett blad till det andra om en cell i blad1 fått ett givet värde? Detta blad är skyddat och har flera dolda kolumner. Tab förflyttning i skyddat blad verkar inte fungera eller gör jag fel.

Helt rätt, tabb förflyttning fungerar inte på skyddat blad. Kopierar du skyddat blad/rad så får du värdena enbart och inga formler.

Dela in i grupper

145 respondenter har svarat hur de mår på en skala från 0 -100. Nu vill jag dela in data i fyra grupper: 0-25, 26-50,51-75 och 76-100. Hur gör jag?

Skriv fyra OM och OCH satser med dina villkor, Exempel =OM(OCH(B3>52210;B3<52249);E3*25;)

Sammanfoga

Hur sammanfogar jag innehållet i två intilliggande celler?

Använd & tecknet för att sammanfoga två cellers värden.

Länkning

Jag har en fråga angående länkning. Går det att länka från en arbetsbok till en annan och hur gör man i så fall?

Infoga en hyperlänk via menyn Infoga - Hyperlänk.

Förlänga ett tal

Jag vill ersätta tal i ett XL till ett längre tal. Tex så vill jag ha alla nummer med 6 bokstäver (ex 770101) att bli 770101-xxxx. Hur får jag till detta? 

Använd & tecknet för att sammanfoga tal. Därefter kan du markera, kopiera, klistra in värden om du vill ha ett värde istället för en formel.

Flytta till nästa blad

jag  bruker allt knappen och pgdn knappen till och flytta från A1 till A20 på bladfilk 1 hur gör man för att bladflik 2 kommer like langt automatisk?

Snabbkommandot för att flytta till nästa blad är Ctrl + Pgdn

Minsta talen

Jag vill subtrahera de två lägsta talen i en serie med tal. Hur gör man detta?

Använd MIN formeln.

Bladen är borta

Har gjort en kalkyl med flera blad i, döpt dom till 2009, 2010, 2011, 2012 och det har fungerat bra tills nu. När jag nu tar fram kalkylen är raden där nere, som skall innehålla års talen borta. Kan jag få fram denna rad igen med något kommando?

Välj Office knappen (Office 2007) och XL alternativ, slutligen Avancerat och klicka i för Visa bladflikar.

Flytta kolumn utan information

Hur får jag texten att flytta över nästkommande kolumn om den är utan information?

Då får du infoga celler, kolumner, via Start menyn.

OM sats

Jag vill att man skall kunna ange ett tal i ruta C6 och om det är mindre än talet i ruta H8 skall talet i C6 godkännas och användas i min uträkning. Om det däremot är större än talet i H8 vill jag att något i stil med "Ej tillåtet antal" dyker upp, går det och i så fall hur gör man?

=OM(C6<H8;C6;"Ej tillåtet antal")

Skriva ut kommentarer

Hur gör man för att få kommentarerna i en cell med på utskriften.

Under rubriken Utskriftsformat finns det alternativ som kan bockas i om man vill ha kommentarerna utskrivna.

Om sats

Om jag vill ha en formel som reagerar på ordet JA. Hur går jag tillväga   Ex. I cell A1 står det 10, I cell A2 står det JA. Jag vill då ha en formel som tar det som står i cell A1 (dvs 10) och gångra med ex 1,5, så att resultatet i cell A3 blir 15 i det här fallet men endast om det står JA i cell A2

=om(A2= "Ja"; A1*1,5;"")

Droplist

Jag vill skapa en drop down list , men fastnar hela tiden. Hur gör man

Börja med att skapa en lista för de olika alternativ som användarna får använda sig av. Vi vill skapa en lista med anställda. Skriv in namnen och markera området och en cell ovanför området.

Skriv in namnet för området ”Anställda” i rutan ovanför cell A1 och tryck på Enter tangenten.

Markera ett område där användarna skall fylla i de olika inmatningsalternativen. Välj därefter meny alternativet Data, Dataverifiering. Välj alternativet Lista och skriv in =anställda för Källa. Klicka därefter på OK tangenten. Nu har det kommit en droplist ikon inom det område som du markerade, markera bara en cell inom området.

Formel

Formel för X x 1,35 eller X =  minst + 18 kr

=om(A1 >18;A1;18)

Kan jag ha flera hyperlänkar i samma cell?

Jag vill i en enda cell hänvisa till två olika dokument.

Via vanliga länkar kan du det, det är bara att skriva in likhetstecken och skifta till nästa fönster och välj cell. Sammanfoga slutligen med ett och tecken, exempel.

 =[Avd220.xls]Meny!$G$29 &[Avd121.xls]Meny!$H$26

Absolut referens vid kopiering

Håller på med att räkna om en utlandsprislista till SEK. Skulle vilja veta hur man gör för att kunna ha Kursen tex 7kr ruta A1 och sen få en formel på alla raderna som Ändras automatiskt om jag ändrar kursen i ruta A1.   Som jag gör nu ändras kurs rutan A1 och ökar med 1 för varje rad jag drar neråt!

Se till att formeln i cell A1 är en absolut referens genom att markera cellen och själva referensen i cellen. Därefter trycker du bara på F1 så skall det komma dollartecken i själva referensen. Slutligen kan du kopiera nedåt med önskat resultat.

Räkna ut marginalen

Hur lyder formeln för att räkna ut marginalen på ett försäljningspris i XL? Inköpspris och försäljningspris är kända.

Om försäljningspriset står i cell E6 och inköpspriset är i cell E7 då blir formeln följande =1-(E7/E6)   formatera därefter cellen till procent format.

Inga formler

Jag behöver flytta databas gjord i XL till mer avancerat statistikprogram. Många kolumner innehåller formler. För denna flytt vill jag att alla formler i hela bladet (100tals kolumner) tas bort men att värdena i de enskilda cellerna stannar kvar. Hur gör man? 

Markera kolumnerna, kopiera och klistra in värden, då får du bara värdena och inga formler.

Filerna växer i storlek

När jag sparar XL filer blir de ibland så stora som 40-50 KB.   Senaste exemplet:   Kopierade en XL fil som var ca 1000 KB, bytte ut belopp till aktuella och sparade den och då blev XL filen 45.000 KB!

Om du har XL 2007 eller senare och sparar till gammalt filformat då kan de växa. Har du en gammal version av XL då kan du följa nedanstående steg.

XL´s arbetsböcker har alltid en förmåga att växa i storlek. Utan att man egentligen gör någonting. Det kan bero på att man har registrerat uppgifter långt ner på kalkylbladet som man i för sig kan ha tagit bort. XL  tolkar det dock som om du hade använt hela området ändå. Gör följande för att komprimera dina XL filer.

1. Välj kommando Redigera, Gå till från XL menyn.

2. Klicka på Special ikonen. Markera Sista cell och klicka på Ok.

3. Finns det tomma celler mellan aktiv cell och där du har registrerat in uppgifter så måste dessa tomma celler tas bort via kommando Redigera, Ta bort.

4. Välj därefter kommandot Arkiv, Spara som. 

5. Klicka på Ok tangenten för att spara arbetsboken med samma namn.  

6.Klicka på Ersätt när frågan kommer upp om du vill ersätta befintlig arbetsbok.

Problem att öppna gamla filer

Ibland när jag öppnar XL blad från äldre version av XL  i min nya dator med XL 2010 syns plötsligt ingenting - själva bladet är öppet, men inga kolumner, rader el siffror kan ses! Jag har provat att förstora vyn, försöka "hämta upp" från kanterna, starta om och klicka på båda "celler - format - visa" och även under visa fliken. Det verkar som om programmet är övertygad om att allt visas på vanligt sätt medan jag endast ser ett tomt blad! Finns det ngt att göra el måste jag fortsätta arbeta på gamla datorn??

Gör ett spara som så att alla dina gamla filer är i aktuellt filformat  .xlsx

Ta bort dubbletter

Jag har två olika ark med adresser som jag vill slå samman till ett. Adresserna i det ena finns även med i det andra, och jag vill på något sätt ta bort de som finns med i båda?

Om du har XL 2007 så finns det ett kommando för att Ta bort dubbletter.  Har du en tidigare version då kan det ibland vara lika enkelt att sortera adresserna och använda vanliga autofiltret för att manuellt titta efter dubbletter.

F4 i Mac

För att få en absolut cellreferens i Microsoft använder man F4. Hur gör man i Mac?

Apple + T

Döpa ett område

Hur döper man ett område i bladet ( Microsoft 2010), sedan kan användas i Funktioner?

Markera området och klicka i rutan ovanför cell A1, eller gå till Namnhanteraren.

Skydda fliknamnen

Kan man låsa fliknamnen på något sätt så att de inte ska kunna ändras av användarna?

Skydda arbetsboken, via meny Granska, Skydda arbetsbok.

Dölja noll värden

Har lagt in formler. Så länge inget värde finns i de celler som formeln är beroende av så står det nu noll i cellen där summan ska stå. Kan man dölja dessa nollor så att cellen till synes är tom, tills det finns ett värde?

Lägg till en OM sats, kan se ut så här =OM(B6="";"";(B6/B8))

OM sats inom ett intervall

Jag har en skattetabell med tre kolumner, de två första innehåller löneintervallet och den tredje skatteavdraget. Vidare har jag en siffra som är lön.   Det jag skulle vilja göra är att XL ska hitta inom vilket intervall som lönen hamnar och således ta skatteavdraget och skriva det i en annan cell.

Du kan använda en OM sats med OCH, kan se ut så här.

=OM(OCH(B3>50130;B3<50140);-Semesterreserv*E3*25;)

Avrundning

Jag skulle vilja ha formeln till att avrunda ett tal till närmaste tiotal? T ex: Hur får jag 546 att bli 550, eller 732 till 730,  i en formel?

=AVRUNDA(G7;-1)  om värdet finns i cell G7.

Hämta värde och lägga till text

Jag har tre blad i XL blad 1 hämtar information från blad 2 som innehåller tabeller ( orter, kunder ) och nu vill jag ta information från vissa celler i blad 1 och visa dem på blad 3 och då ska där stå ett ord framför typ ort:värde cell 3 blad 1 .

Du får lägga ihop texten med värdet som du länkar med hjälp av & tecknet. Ortnamnet skriver du inom citationstecken . Exempel ="Stockholm "& blad3 cell någonting

Höja priset

Hur höjer jag priserna i procent i Open Office ?

Har du priserna i B kolumnen och vill höja priset med 12 % så är det bara att skriva formeln i C kolumnen = B2*1,12 För varje artikel som skall höjas.

Formel för prissänkning

Hur gör man om man har en lista i XL som är olika leveranser och leveranserna är prissatta beroende av vikten. Jag vill göra en formel som jag kan lägga in när jag har fått en prissänkning på leveranserna.

Har du priset i B kolumnen så är det bara att lägga nya priset i en ny kolumn. Om prissänkningen är 15 % så är det bara att skriva formeln = B2*,85

Långa texter i en cell

Jag har en cell i XL  (ver 2003) som innehåller en lång text på flera hundra tecken. Jag har valt Radbyte under Formatera celler men ändå visas INTE hela texten i den aktuella cellen och därmed får inte ut hela texten vid utskrift heller. Däremot när jag ställer mig på cellen syns hela texten.   Vad gör jag för att få ut hela texten?

Välj från menyn Format - Kolumn - Passa markering, XL är dock inget ordbehandlingsprogram och XL har dessutom inte decimal teckenhantering. Med andra ord, undvik för mycket text i XL.

Ta bort en del av ett ord

Jag skulle vilja ta bort en del av ett ord i en cell, exempel: 47547#075 till endast 075

=HÖGER(A1;3) , om värdet finns i cell A1 och att det alltid är tre positioner höger som du vill ha.

Sorten kr om det är större än noll

Försöker få bort både nollor och texten ”kr” i en summakolumn så den är blir helt tom då den inte innehåller någon summa. Har använt formatera celler + anpassat där jag skrivit 0;-0;;@. Nollor visas då inte. Bara tal över 0, men jag vill även att ”kr” läggs till så fort summan är över 0. Hur gör jag?

=OM(A1>0,A1 & " kr";"") om summan finns i cell A1.

Sammankoppla olika dokument

Hur gör man så att två olika dokument är sammankopplade till varandra? Så att om jag exempelvis ändrar en valuta i ett dokument ändras det i det andra också.

Sker enklast med LÄNKAR, öppna den filen som skall få informationen. Skriv in ett likhetstecken och välj Arkiv - Öppna, öppna aktuell fil och markera den cell där information är som skall hämtas, tryck på ENTER.

Summera betyg till poäng

Jag har betyg i formerna IG, G, VG och MVG. Jag vill ha en formel som summerar dessa till ett meritvärde. IG=0 p, G=10 p, VG= 15 p och MVG =20 p .

Om betygen finns i A kolumnen så blir formeln för varje betygscell enligt nedan. Därefter är det bara att summera kolumnen med poäng.

=OM(A1="G";10;OM(A1="VG";15;OM(A1="MVG";20;0)))

Starta med en speciell XL bok

Jag har gjort ändringar i Bok1 sedan vill jag spara de ändringarna så att den startas varje gång jag startar XL. Hur gör jag enklast.

Lägg filen i katalogen STARTUP som finns under programkatalogen för Office paketet.

Avrunda uppåt till jämna 200-tal

Hur går jag tillväga för att avrunda en formel uppåt till jämna 200-tal? Alltså, jag har redan en formel och svaret på den vill jag som sagt avrunda uppåt till jämna 200-tal.

Kan se ut så här om du har värdet i cell E1, =AVRUNDA.UPPÅT(E1;-2) för att få avrundat uppåt till hundratal. Därefter addera formel så att du får jämna 200 tal. Förslagsvis med en OM sats. Kan säkert göras på olika sätt.

Icke numeriska värden

Jag har valt verktyg och dataanalys. Valt beskrivande statistik och markerat det område som jag vill analysera. XL meddelar mig att indataområdet innehåller icke-numeriska data. Jag har därför markerat området gått in under format och valt tal. Men likt förbannat får jag samma meddelande. Vad göra??

Börja med att kontrollera om du har numeriska tal, förslagsvis genom formeln ÄRTAL. Det går också att multiplicera talen med ett för att det verkligen skall vara tal.

Nytt stycke

Hur får jag ett nytt stycke i en cell med text i? När jag trycker retur så byter jag bara cell. Har prövat ctrl+return, shift+return osv. Funkar inte

Alt + Enter

Radera dubbletter

Hur raderar man dubbletter i en XL fil?

Det beror på vilken version av XL man har. I XL 2007 finns det en ikon för att ta bort dubbletter. I annat fall kan man leta fram dubbletter med Autofilter, eller om det är lite större mängd räkna antalet av varje sort.

Om sats

Jag vill referera till en annan cell och skriver då t.ex. =D3   Om då D3 är 10,5 vill jag att svaret 10,5 skall visas men om D3 är tom vill jag att min cell också skall vara tom, inte 0,00.   Jag har testat att använda IF-satser och byta format, har inte hittat en lösning. Kan ni?

=OM(D3<>0;D3;"")  Alt. kan vara att inte visa nollvärden.

Rullist

Jag vill skapa en rullist, där man kan välja mellan tre namn. Det valda namnet ska sen visas i en egen cell. Hur går jag tillväga?

Döp indataområdet till ett namn via Namnhanteraren. Markera cellen/cellerna där de valda namnen skall hamna, välj Dataverifiering och välj Lista, välj slutligen namnet som du döpte tidigare.

Gå till ifyllda celler

Har ett blad med ca 50 kolumner ,alltså mycket mer än vad som syns på skärmen. I en rad har jag  skrivit i kolumn 1,2,3,9,19,25,30,45,50 Finns det en funktion så att när jag ställer mig på just den raden så visas bara de celler där det finns något skrivet?

Markera första cellen i en ifylld rad, tryck ner CTRL knappen och pil höger så kommer du till nästa fyllda cell i den raden osv.

Procentpåslag

Jag vill veta hur jag kan justera mina prislistor med ett förutbestämt procentpåslag när mina nettokostnader ökar.

Vill öka priset så är det bara att multiplicera med ett bestämt påslag t ex = A1 * 1,08 för att öka med åtta procent. Kopiera därefter formeln och klistra in formeln i resten av kolumnen.

Ta bort hyperlänkar

När jag klistrat in en mailadress i ett kalkylark, tagit bort hyperlänken då jag ej vill ha den och senare editerar cellinnehållet eller bara ändrar färg, lägger XL till hyperlänk igen, mycket irriterande. Finns det nån inställning som förhindrar automatiskt skapande av hyperlänkar? Version: XL 2007, Win7

 Hyperlänkar tas bort via Infoga - Hyperlänk - Ta bort länk. Skulle inte det fungera så kan man alltid prova med Data - Befintliga anslutningar.

Summa om

Jag undrar hur man skriver för att få XL att inkludera alla tal som börjar med en viss siffra. T.ex: summa.om(A1:A100;????;C1:C100) Där jag vill summera alla tal som börjar med 3 och inga andra .

=SUMMA.OM(A1:A100;VÄNSTER(3,1);C1:C100)

Utskrift marginaler

Har senaste versionen av XL (2010) och har bytt från 2003 (tror jag att det var). I den gamla versionen kunde man, när man gick in på förhandsgranska, se marginalerna och klicka på dem och dra i dem om man ville. Denna funktion kan jag inte hitta i min nya version av XL, vilket är mycket irriterande. Om något inte fick plats på en sida tidigare kunde jag finjustera på detta sätt. Nu verkar det inte finnas något lika enkelt och smidigt sätt – eller?

I  XL 2007 finns marginaljusteringar under Sidlayout - Utskriftsrubriker - Marginaler.

Summera ord

Jag har en liten fundering om det finns något sätt man kan summera ihop hur många "godkänd" eller "ej godkänd" ?  

Det blir förslagsvis två olika formler, =ANTAL.OM(A1:A39;"godkända")  och =ANTAL.OM(A1:A39;"ej godkända")

OM ELLER OCH

Hur får jag dessa formler att fungera ihop? Men kanske ELLER och OCH men hur skriver jag? =OM(D4<42;"U";OM(D4>56;"VG";"G")) (men om) =OM(D4<42;"U";OM(E4<9;"U";OM(F4<9;"U")))

Exempel på en OCH  sats, =OM(OCH(B3>50130;B3<50140);-Semesterreserv*E3*25;) Lägg till OCH ELLER i början efter om satsen.

Kopiera en formel för en hel kolumn

Jag sitter med en prislista i XL som vi nu ska ha en ökning med ca 2%. Min fråga är hur gör jag det på en hel kolumn så att jag slipper räkna med 2 % på varje rad.

Skriv in formeln i första cellen, klicka på ENTER tangenten och markera cellen igen, ta tag i fyrkanten och dra den neråt så många celler som du vill ha formel.

Formel MIN

Nä jag använder formeln: =MIN(B27;F27) så vill jag att programmet ska hämta siffrorna från de cellerna. Men det gör inte XL. Den skriver 0 istället. Om jag skriver: =MIN(D27;H27) så går det däremot bra. Enda skillnaden är att de cellerna inte innehåller siffror som andra formler räknat ut. De innehåller siffror jag skrivit i själv. Vad är det här för trams? Varför vill inte XL använda siffrorna i cellerna? Jag vill använda den minsta av de två siffrorna till en annan formel, som en del i analys av ett svarsformulär där olika svar påverkar varandra.

Ibland är XL så under vissa förutsättningar men ibland kan man gå runt det om man skriver en OM sats, t ex =OM(MIN(B27;F27)<>0;MIN(B27;F27);"")

Kopiera hela arbetsboken

Jag har 3 arbetsblad med olika formler bl..a. en pyramid i en. Hur gör jag om jag vill kopiera hela arbetsboken till en ny arbetsbok så att alla formlerna hänger med?

Det är bara att markera hela filen, därefter så håller du ner CTRL knappen och drar filikonen neråt så kopieras filen som vilken fil som helst.

Skyddat dokument

Vi har ett dokument utarbetat i XL, information fylls i av flera användare. Dokumentet är skyddat med vissa celler låsta. Det skulle vara praktiskt att ibland markera, tex med gult, ny information som läggs in. Men formateringen är ju inte tillgänglig eftersom dokumentet är skyddat.

 Ta bort skyddet via Start - Format - Ta bort skydd, formatera dokumentet enligt önskemål.

Om sats

Beräkna 75 % av t ex. 4000 dock max 3250. Den ska beräkna 75 % av en summa, dock ska den om summan (x)överstiger ett viss belopp endast visa (x)?

Om jag tolkar din fråga rätt så blir det enligt följande, om beloppet finns i cell A1.

=OM(A1>3250;3250;A1*0,75)

Villkorssats

Skulle vilja göra en villkorssats som undersöker om värdet i en specifik cell är numeriskt eller inte. Dvs om värdet är numeriskt renderar det ett resultat, om det inte är det så blir det ett annat. Har slitit mitt hår ett tag nu och kastar in handduken och ber om hjälp.

Exempel  för cell D8, =OM(ÄRTAL(D8)=SANT;"Ja";"nej")

Summera med förkortningar

Jag har ett stort årsschema för varje dag, uppdelad i för- resp. eftermiddag. I varje cell står det olika förkortningar, t ex dm åb, rm och så vidare. Det är alltså text. Jag skulle vilja veta hur man kan summera antalet av respektive förkortning. Varje vecka är ett ark och hela året ligger i en arbetsbok.

SUMMA.OM skulle fungera där dina förkortningar är villkoret.

Exempel, =summa.om(indata!$c:$c;a5;indata!D:D) , villkoret står i cell A5 som skall hittas i kolumn C, i så fall summeras cell D5.

Ta bort formler men behålla värdena

Hur räknar jag om eur till sek och sedan kan ta bort räknaren utan att talet ändras?

Enklast tar du bort formeln genom att markera cellen/cellerna, välj KOPIERA, och slutligen KLISTRA IN VÄRDEN.

Villkorsstyrd formatering i XL 2003

Går det att få fler än 3 villkor när man använder villkorsstyrd formatering? Om inte finns det något bra alternativ?

Tydligtvis går bara att ha tre villkor, ett alternativ kan vara SUMMA.OM eller vanliga OM satser.

OM sats

Jag har en summa i B2, säg 60, och vill i B3 ha en formel som multiplicerar B2 med 0,14 om summan är 60 eller under, och med 0,12 om den är över 60.  

=OM(B2<=60;0,14*B2;0,12*B2)

Radbrytning

Går det att i funktionen, SAMMANFOGA, lägga in radbryt för att tex ur kolumner med namn, adress, telefon, få ett resultat där namn adress telefon  i en rad i stället blir namn adress telefon i en kolumn i samma cell?

Varför inte mata in i olika celler från början? Enkla lösningar fungerar oftast bäst men man kan trycka på Alt + ENTER efter en text så blir det en radbrytning.

Ta fram bladflikar

Jag jobbar i XL 2003 och har problem med att flikarna då och då försvinner. Jag kommer ju åt sidan med att trycka ”ctrl” och ”page up” eller ”page down” men då och då har jag behov av flikarna. Hur gör jag för att få tillbaka dem?

Under Office knappen för( XL 2007 )alternativt och Avancerat så kan man klicka i om bladflikarna skall visas. I tidigare version så fanns det under Verktyg, Alternativ, Visning.

Lösenord skyddad fil

Jag har en databas på XL sparad 2005. När jag ska ta upp filen står det att den är skyddad, trots att jag i egenskaper tagit bort alla bockar och den alltså inte borde vara skyddad? Jag har också sänkt säkerhetsnivån och laddat upp en fil från Internet, men lyckas ändå inte gå förbi lösen.

Det finns speciella program för att ta bort lösenord i XL filer, framgår dock inte om hela filen är skyddad så att du inte ens kan öppna den. Hur som helst sök på internet, kontrollera vad programmen kan ta bort och för vilken XL version. Oftast fungerar de bara för XL 2003 och tidigare, alltså inte för XL 2007 och framåt.

Sammanfoga två filer till en

Jag och min kollega har suttit men var sin XL fil och jobbat och skulle nu vilja få ihop den till en fil utan att det bli dubbelt eller att man skriver över varandras. Med andra ord hur uppdaterar jag hans fil med min fil?

Det är väl bara att sitta och manuellt gå igenom filerna och köra den klassiska markera, kopiera och klistra in värden (formler). Kanske skulle det gå att köra ett makro som alternativ.

Formler och värden i samma cell

Jag skulle vilja veta om det går att få en formel som går ut på ”- Visa värde från cell A1 i cell B2”. Jag vill dock inte ha formeln i cell B2, utan i en tredje cell (ex C1), så att B2 förblir ren från formler. (Jag vill att man ska kunna redigera i cell B2 utan att formeln försvinner) .

Tyvärr så kan man inte få allt här i världen, man får välja på värden eller formler. Inte båda såvida man skapar ett makro.

Lång sifferkombination

Jag tillverkar ett underlag i ett annat program som jag sedan öppnar i XL. Där finns bland annat en lång sifferkombination (ean kod med 18 siffror) den kan aldrig visas i XL och jag vet inte hur jag ska kunna ändra formatet i XL så det går att se. Det står 7,36E+17 hela tiden istället för 735999253000008637 (ett exempel). Har provat tusen gånger med olika varianter, men inget funkar. Det som irriterar mig är att det aldrig var några problem i förra versionen av XL.

Det är bara att formatera till önskat format genom Start, Format, Formatera Celler.

Avrunda

Då vi beräknar den statliga inkomstskatten i en mall skulle vi behöva få fram en summering i en cell där beloppet rundas av till jämnt tiotal nedåt. I cellen finns redan en formel (underlag statlig inkomstskatt x procent statlig skatt). I cellen står alltså =F36*C37. Är det möjligt att få denna cell med dessutom en avrundning till jämnt tiotal nedåt?

Fasttal med -1 borde fungera.

Ta bort skrivskyddet

Jag har glömt hur man ta bort ”Skrivskyddat”. På dator 1. har jag delat ut alla mappar som berör filen A. I den filen har jag sedan gått in på Verktyg och sedan vidare under ”Dela arbetsbok” klicka i i ”Tillåt redigering……..” Efter filnamnet står det då ”Delad”       När jag sedan går in med dator 2 in i dator 1 och öppnar filen så står det ”Skrivskyddad”. Jag kan skriva men när jag ska spara så måste jag döpa om den.

Brukar undvika att skrivskydda filer men hantering av skrivskyddet ligger under Arkiv -Öppna, alt under Öppna, beroende på vilket Office paket du använder.

Summering

Mitt problem består av en stor tabell som jag vill kunna filtrera. Tabellen består av 8 kolumner varav 4 innehåller värden som jag vill summera antalet på i en separat tabell beroende på vad jag väljer att filtrera på. Jag har försökt med DELSUMMA(103;ANTAL.OM(E9:H45;"A")) för att få fram antalet filtrerade rader med värdet A, men detta fungerar inte. Skulle behöva en funktion som fungerade som DELSUMMA.OM(103;E9:H45;"A") .

Om det är ett villkor då kan man med fördel använda sig av formel SUMMA.OM där villkoret kan vara "A" i en speciell kolumn. Den enklaste lösningen borde vara att du ställer om kolumnerna med en kolumn med värdena "A" osv. Därefter är bara att filtrera fram och få fram summan via vanliga DELSUMMA.

Jämna tal

Kan man med någon formel få både pris utan moms och priset med moms att vara utan decimal.   Den skall alltså inte bara dölja decimalen utan räkna om så att priser blir jämnt.   Ex. om pris utan moms är 82 så blir det med moms 102,5. Då vill jag att den räknar om så att det blir 80 vilken blir 100 med moms. Jag hittade formeln =avrunda(B1;-1) den hjälper delvis men på t.ex. 1050 så blir det ändå fel.   Kan man ange att siffra nummer två bakifrån skall vara jämn?

Du får nog välja vad som är viktigast, priset med moms skall vara jämnt eller utan. Formeln FASTTAL skulle kunna användas  t ex om du vill ha jämt i första position  =FASTTAL(A22*1,25;-1)

Konsolidering

Jag får konsolideringen med flera arbetsböcker att fungera om jag väljer endast en cell. Är det möjligt att konsolidera i två olika celler. Har skapat två "separata" referenser och markera den ene eller den andra för att konsolidera i två olika celler, men det blir summan av båda referenserna. Kan man konsolidera i två olika celler? om, hur gör man?

Använd dig av indata områden, definierade namn som du vill konsolidera, t ex Lön10.xls!UtdataL. Här konsolideras ett område som är döpt till "UtdataL" som finns i arbetsboken "Lön10.xls".

Kopiera radhöjd och kolumnhöjd

Hur kopierar jag formatering och text från ett kalkylblad till ett annat, jag vill alltså ha olika formateringar för radhöjder och kolumnbredder i samma kalkylblad?

Man kan kopiera in allt, värde, formler och format. Tyvärr så finns inte kopiering av radhöjd och kolumnbredd med i dessa alternativ. Text kopieras lättast mha klistra in värde.

Räkna antal

Hur gör jag för att räkna ut hur många dubbletter, trippletter o.s.v som finns i en kolumn .

Använd dig av formeln ANTAL.OM .

Sätta ihop celler

Hur gör man för att sätta ihop värden på flera celler till en cell?   Jag har över 200st celler som jag måste sätta till en cell.

Använd och tecknet & för att sätta ihop cellerna. Vet inte om du menar bokstavligt tolkat att 200 celler skall sättas ihop till en cell. Då skulle jag rekommendera ett litet makro.

Uppdatera länkar i XL 2007

Om man öppnar ett XL dokument som är länkat till flera filer i XL 2003 så får man frågan om man vill uppdatera dvs. så att ny data från de övriga filerna länkas in i detta XL ark. På det viset vet man att ny data kommer men när man öppnar filen. I XL 2007 så när man öppnar samma dokument så får jag inte denna fråga dvs. om jag vill uppdatera. Så min fråga är hur gör jag för att få frågan om jag vill uppdatera även i XL 2007?

Välj från menyn DATA - ANSLUTNINGAR - UPPDATERA.

ÅÄÖ tecken försvinner vid import

Jag har ett problem när jag tar emot en fil utifrån. Jag får inte fram ÅÄÖ utan de har blivit utbytta till andra tecken som inte ser lika roliga ut.   Finns det någon enkel lösning på detta?

Enklast är att använda den vanliga ERSÄTT funktionen. Alt 1 är att använda TEXTIMPORTGUIDEN, förutsätter att filen som du använder är en textfil. Är den inte det se till att den blir en .txt fil. Alt2. skriv ett makro.

Beräkna ett påslag för en hel kolumn

Kolumn C och D där vill jag ha ett påslag med en viss %. Jag vet hur man gör det rad för rad men hur gör man det för en hel kolumn i ett enda svep så man slipper göra det en gång för varje rad.. Jag har ett annat dok med kanske 500 rader i en kolumn som jag vill applicera detta på för att spara tid.

Skriv in formeln för en cell, markera cellen och välj kopiera. Markera resten av kolumnen och välj klistra in special - formler.

Öppna XL fil från utforskaren

Kan inte öppna XL fil från utforskaren.

Office programmen ligger lokalt på din datorn eller så kan du köra mot en server. Starta en XL fil via utforskaren är inget som man alltid skall göra, XL är ingen webb applikation.

Låsa lodrätt och vågrätt

Jag vill låsa celler lodrätt och vågrätt för att enkelt kunna scrolla igenom dokumentet och samtidigt se rubrikerna. När jag låst vågrätt (vilket fungerar alldeles utmärkt) och ska låsa lodrätt så låser den förstnämnda upp sig vilket gör att jag bara låser den ena eller den andra.

Det är bara att markera en cell är du vill ha låsning lodrätt och vågrätt. Välj därefter Lås fönsterrutor från menyn Visa.

Konstiga tecken

Har importerat en kundregisterfil från Visma SPSC till XL och alla å ä ö har ändrats till andra tecken. Hur gör man för att ändra alla tecken till å ä ö igen.

Enklast är att använda ERSÄTT funktionen.

OM sats

Jag vill att om värdet i kolumn D9 är över 1000 vill jag att den ska räkna bort 1000. Är värdet under 1000 vill jag inte att den ska räkna bort 1000.  

=OM(D9>1000;D9 - 1000;D9)

Dela upp en cell

Jag behöver dela upp en cell så att de två sista orden i en cell sorteras ut i två nya celler. Antalet ord innan de två sista orden varierar därför måste man få XL att börja läsa cellen bakifrån antar jag ?

Man kan prova med formeln HÖGER men den bygger på att man skall ange antal positioner och varierar den så blir det svårt. Då kan man istället använda sig av Textimportguiden. Spara ner din fil till txt format, öppna filen från XL då kan man ange att separation av en text sträng skall baseras på mellanslag.

XL till PDF fil

Jag har gjort ett tidrapporteringsmall på XL och jag vill låsa visa kolumner på den som t.ex namn, datum, arbetsplats etc. För att sedan konvertera den till PDF fil och för att skicka den till våra anställda. Hur gör man ? kommer ingenstans.

Du måste installera ett tillägg som gör det möjligt att konvertera XL filer till PDF format. Finns att få på Microsofts hemsida.

Addera med bokstäver och siffror

Jag behöver kopiera formeln till vänster och addera den formel med +25 på ett smidigt sätt eftersom det är massor av artikelnummer som jag behöver göra om och som ska behålla sina bokstäver. Jag får bara referensfel eller värdefel hur jag än gör i och med att formel även innehåller bokstäver. Alltså, jag behöver kunna göra exempelvis AB20 till AB45 och kunna rulla ner och fortsätta längs raderna.

Om man skall kunna addera någonting där det både är text och tal då måste man separera uppgifterna mha formeln HÖGER och antalet positioner och därefter lägga ihop det med ett & tecken.

Skyddat kalkylblad

Texten kommer inte fram i cellerna i ett kalkylblad skickat från vår revisor. Bladet är skyddat. Kan det vara en inställning i XL ?

Om kalkylbladet är skyddat så måste skyddet tas bort via meny Start - Meny - Ta bort Skydd, om du har XL 2007.

Piltangenterna

Varför kan jag inte förflytta mig mellan cellerna med piltangenterna? När jag pilar åt höger går hela boken ett steg åt höger men jag är fortf kvar i samma cell. Pilar jag åt vänster händer ingenting. Hjälp!   Är det ngn inställning? Å isf var gör jag det?

Normalt skall piltangenterna fungera, det borde vara någon inställning på din dator som bör ändras. Fick följande tips från en XL användare.

Det är SCROLLOCK som är intryckt! Då flyttar sig inte markerad cell utan hela arket i sidled/upp-ner !

Dela upp en kolumn i två delar

Om jag har personnummer och namn i en kolumn men vill dela upp info så de hamnar i två kolumner hur gör jag då?

Använd dig av formel vänster eller höger, beroende på hur du har ställt upp det. Personnummer har alltid en fast antal positioner, se till att du flyttar den till en annan kolumn först, sedan flyttar du namnet till en annan kolumn.

Var aktiv cell blir vid RETUR

Om jag i en kolumn vill göra ett radskift(ej byta kolumn…)och få kolumnen att växa nedåt och där vid trycka ned underliggande kolumner (typ Namn - Adress - Postnummer - Telefon), detta för att göra en enkel faktura .

Förmodar att du menar hur var aktiv cell skall bli när du har tryckt på RETUR (Enter) knappen. Det är i så fall en inställningssak för Office 2007 är det under Office knappen, XL  alternativ och Avancerat.

Tabell med bokstäver som värden

Jag undrar om det är möjligt att i en tabell  definieras i förväg att bokstäver ska ha samma värde. T.ex. varje d=10 och varje n=5. Så i fortsättningen man skriver in bara bokstaven och efteråt summera den.

Inte vad jag vet men XL har någonting som heter Datavalidering, där du kan mata in en lista med värden med hjälp av en droplist.

Större textboxar till diagrammen

Hur gör jag rutorna i förklaring till stapeldiagram större utan att också texten blir större i XL 2003?

Dubbelklicka på rutorna så skall det normalt komma fram en dialogruta som frågar hur du vill formatera.

Spåra värden

Jag har ett stort kalkylblad med många referenser som är svåra att överskåda. Finns det något enkelt sätt att ta reda på var värdet i en viss bestämd cell används (i andra celler)?

Det finns verktyg som kan spåra överordnande och underordnande med samma namn under menyn Formler och formlergranskning (XL 2007).

Villkorsstyrd formatering

Jag skulle vilja skriva en Villkorsstyrd formatering för Cell A1 som blir röd om det finns tal i kolumn B2:B1001 och C2:C1001 som är inom intervallet -150 till 150 enheter av värdet i cell A1.

Går man in på funktionen Villkorsstyrd formatering och ny formateringsregel så kan man sätta minimum och maximum värden.

Autofilter

Hur använda autofilter i arbetsbok med låsta celler?

I XL 2007 kan man skydda kalkylbladet men det är OK att använda autofilter. Har du äldre version av Office paketet så får du troligtvis göra en liten makroinspelning.

Konsolidering

Jag har en fråga angående konsolidering. Om vi säger att jag har källdata i tre arbetsböcker och har gjort konsolidering till huvudarbetsbok. Hur gör jag om jag vill lägga till en till arbetsbok, alltså en 4e arbetsbok med källdata och uppdatera huvudarbetsboken? Måste man göra om konsolideringen eller finns det en smartare väg?

Lägg till en ny rad i den befintliga konsolideringen i rutan för källdata.

Om sats

Jag vill göra följande formel   =((C45*60)+C46- 1000)   om talet blir negativt så skall det stå noll om talet blir positivt så skall det multipliceras med  D16 .

=OM(((C45*60)+C46-1000)<0;0;D16*((C45*60)+C46-1000))

Vänsterställt och högerställt

Jag vill i en kolumn med datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) kunna filtrera ut specifika veckor. Jag vet hur man ska göra, men märker att det krävs ett dubbelklick i varje cell i kolumnen för att filtreringen ska fungera. Datumformatet är "datum", datumet syns vänsterställt i kolumnen, men efter dubbelklick blir det högerställt och går som sagt plötsligt att filtrera via textfilter. Vad händer vid dubbelklicket, och hur kan jag justera formatet på motsvarande sätt i hela kolumnen på en gång?

Dubbelklicket formaterar om värdet till tal och då blir det högerställt. Om det är vänsterställt då är det text. Formatera hela kolumnen till giltigt datum format så bör du slippa bekymret.

Rangordning

Har följande på ett XL-ark Kolumn A: Namnen på golfspelare Kolumn B: Spelarnas handicap Kolum C: Spelarnas resultat (score) i en tävling I kolumn D vill jag ha rangordningen uträknad så att lägsta scoren har rang 1 o s v men så att om två spelare har samma score så ska den med lägre handicap enligt kolumn B ha högre rang. Hur ser en formel ut som gör denna rangordning?

Det behövs ingen formel för det, använd vanliga XL sorteringen med två begrepp.

Kontrollsiffra i personnumret

Jag ska göra ett namnregister i XL för min arbetsplats. En av kolumnerna ska innehålla personernas personnummer.   Min fråga till er är om det finns något sätt att kontrollera att personnumret jag skrivit in är korrekt, dvs att sista kontrollsiffran stämmer. Det är ju så lätt att man råkar skriva in en siffra fel.

Om värdet finns i cell A2 då blir formel för att räkna ut om det är jämnt  =ÄRJÄMN(A2)

Pivot tabeller

Vi har gjort pivottabeller med år som kolumner. I pivottabellen summeras normalt värdena i kolumnerna men hur gör man för att istället få pivottabellen att beräkna differensen mellan två år (kolumner)?  

Under menyn Verktyg för pivottabell - Alternativ - Beräkna fält så kan man infoga beräknat fält.

Om sats

Jag skulle behöva en formel som ser ut något så här:   om "dagens datum" är större eller lika med än "datumet i cellen bredvid + 7"   (en vecka senare) så skall texten "kontrollera" visas .

Dagens datum står i cell A2 och andra datumet i cell B2 blir formeln

=OM(A2+7>=B2;"kontrollera";"")

Höja ett artikelpris

Jag har ett XL dokument med antal kolumner enligt nedan   1= antal 2= pris 3= summa   om jag vill höja värdet i kolumn 2 rakt igenom hur sätter jag formeln på denna kolumn .

Du får göra det i två steg, i kolumn 4 förslagsvis så registrerar du formeln, t ex 5% höjning av priset i kolumn 2.  =1,05 *B2   Kopierar formeln för hela kolumnen. Därefter får du markera kolumn 4 med alla formler, välj kopiera och klistra in värden i kolumn B.

LETARAD

Jag jobbar med offerter på hela system. Jag har en tabell med olika artikelnummer och olika priser beroende på mängd. Varje artikelnummer har en egen flik i XL-arbetsboken. Jag vill nu kunna söka under respektive flik beroende på ett givet värde.   Ex. Artikel                Pris 1234                    ='1234'!B3 5678                    ='5678'!B3   Hur får jag automatiskt texten innanför ’’ att hämtas från kolumnen innan? Ex =’A1’!B3 hämtar värdet i cellen B3 under fliken vars namn finns i cell A1.

Du får använda dig av LETARAD formeln, referensen till flikbladets namn får du lägga in i LETARAD formeln med "BladetsNamn" & . Bladets namn inom citationstecken åtföljd av ett och (&) tecken.

OM Satser

Jag har en fråga om IF satsen (OM satsen) Jag har 3 olika värden där jag vill att om man anger mellan 1 och 5 i en kolumn ex B5 så skall värdet bli 32 i E5 Om man anger mellan 6 och 10 i B5 så skall värdet bli 29 i E5 Om man anger mellan 11 och oändligt så skall värdet bli 27 i EF.

=OM(OCH(B5>0;B5<6);32;OM(OCH(B5>5;B5<10);29;OM(B5>10;27;)))

LETARAD formeln

Jag har följande formel: =LETARAD("Chelsea";Gameweek!A:E;3;FALSKT)   Eftersom Chelsea förekommer 19 ggr i kolumn A vill jag summera ihop alla dessa siffror som den returnerar från kolumn C. Vad jag har hittat så returnerar den endast den första träffen för "Chelsea". Går det att få returnering och addering på samtliga 19 träffar?

Lägg till en OM sats före LETARAD formeln, om din LETRAD formel ger "Chelsea" då blir det en etta annars en nolla. Därefter är det bara att summera antalet.

Du kan alternativt summera genom en om sats t ex =OM(B2="Chelsea";C2;0)

Antal rader

Har en ganska basic fråga; kan jag reglera antalet rader (som innehåller formler) med hjälp av en formel? Som det ser ut nu, måste jag nolla alla rader jag inte behöver, för att de inte skall räknas…

Vet inte om riktigt villkoret för de rader som inte skall vara med. Formeln ANTAL.OM borde fungera, villkoret kan sättas i kolumnen bredvid t ex om det är en etta (1) då skall kolumnen med i formeln.

Summera ihop flera kalkylblad

Hur gör jag för att slå ihop data i flera blad till ett blad?

Är kalkylbladen lika då kan du använda dig av KONSOLIDERA funktionen. Alternativ kan vara SUMMERA.OM eller SUMMA formeln. Du kan välja att summa via celler, kolumner eller områden som du anger först, t ex ett område som du vill summera namnges till "Indata".

Om sats

Jag behöver hjälp med en om sats, den är beroende av hur mycket jag tjänar och därefter ska jag skatta på det, så här.   Brytpunkt i kronor 14000 Skattesats < brytpunkt 25% Skattesats > brytpunkt  30%   hur kan en sån om sats se ut ?

Om lönen finns i cell A3 så kan det se ut så här.    =OM(A3>14000;0,3*A3;0,25*A3)

Räknar antal celler med villkor

Jag sitter och knepar med ett XL ark där jag vill räkna antal ifyllda celler, typ CountA i ex a1:a10 men bara på dem det står ex "hej" i b1:b10. Typ så här: CountA (a1:a10) if(b1:b10;"hej"))  

Du kan använda dig av två OM satser, skriv in formeln i en kolumn =OM(A1<> "";OM(B1="hej";1;0);"") sedan är det bara att du summerar kolumnen.

Separera kolumner

Har ett postnummer och en ort i samma cell. Vill flytta orten till nästa kolumn och ett mellanslag efter 3 siffror i postnummret. Hur gör jag det?   Kolumn A kolumn B 123 45    Solna   12345 Solna 67890 stockholm

Skriv  in formeln =VÄNSTER(A3;5) i kolumn C och =HÖGER(A3;LÄNGD(A3)-5) i kolumn D. Formatera kolumn C till lämpligt format med mellanslag.

Värdefel

När jag använder Förskjutning för att få fram ett utdrag om 10 rader x 1 kolumn från en matris har jag skrivit =FÖRSKJUTNING('Blad1'!$B$37:$B$46;0;$B$4+8) det enda som genereras är VÄRDEFEL, vilket innebär att det är referensen som är felaktig om jag har förstått det hela rätt. Vad är fel med referensen? Måste jag namnge/definiera de celler som utgör referensen? Just nu är det text i cellerna.

Värdefel uppstår ofta om man har formler till formler, se till att området som ligger till grund inte har några formler. Dessutom så ser det lite felaktigt ut i din formel med +8. Inte säkert att XL tycker att den absoluta referensen är OK.

Importera en CSV fil

Jag vill omvandla csv filer till XL, hur ska jag göra?  

Öppna CSV filen från öppna menyn i XL och välj därefter att göra ett spara som till giltigt XL format.

Sortering

När jag ska sortera numeriska värden i en lista så blir den första cellen inte sorterad. Alla andra celler blir rättsorterade (fallande eller stigande) men första cellen flyttas inte. Vad kan det bero på?

Beror troligtvis på att du inte har någon rubrik i din lista. Infoga en rubrik eller tala om för XL att du inte har någon rubrik .

Diagram

Jag får inte till mina linjediagram. Jag vill ha ett diagram på de värden jag bifogat. På x-axeln (den vågräta) vill jag ha tio punkter: a, d, e g, h, j, k, n, o, damm. Hur får jag det?? Y-axeln stämmer än så länge (0-1600). Däremot vill jag ha fyra olika linjer, så att det blir som flera sick-sack-mönster.  

Första cellen i området som ligger till grund till diagrammet bör vara tomt. Värdena bör vara med komma separation, punkt som decimalhanterare betyder tid i XL världen.

Negativa värden i rött

Vilken formel använder jag när jag i en likviditetsrapport vill att alla negativa värden blir röda?

Ingen formel alls, det är normalt en formatering. Välj från menyn Start - Format - Formatera celler - Tal och välj ett talformat som visar negativa värden i rött.

Sortera

Jag har en lista med många kolumner med information som jag vill låsa för redigering. När jag skall sortera listan utifrån en kolumns värde, t.ex. "Ansvarig", så funkar inte det när arbetsbladet är låst. Hur kan man lösa detta?

Vet inte vilken version du använder men på XL 2007 så kan man skydda kalkylbladet men tillåta att användaren får sortera. Innan dess får du se till att cellerna med rubrikerna är låsta.

OM sats med tre villkor

Vi har XL filer med elevernas betyg (G, VG, och MVG) Dessa är poängsatta med t.ex. G=10poäng. Nu skulle vi vilja summera betygen och få fram poäng för varje elev, klass, skola mm Vi skulle vilja att det i XL cellen står G men att denna bokstav har ett värde av 10, hur gör man då? Att ersätta betygen med siffror är ju inga problem men då står det siffror i cellerna och rent estetiskt är det snyggare om vi kan behålla bokstaven i cellen. Finns det något knep eller man måste göra om det till siffror?

Om värdet finns i kolumn E, skriv in följande formel =OM(E4="G";10;OM(E4="VG";20;30))

Dela upp en kolumn till tre

Jag har 700 celler med namn, adress och post i en kolumn. Detta vill jag med ett tryck lägga i tre kolumner. Går det? Jag kan göra det med en cell men vill gärna göra det med alla i ett svep.

Ja det kan gå om du först sparar din XL fil till en text fil .txt och därefter använder TEXTIMPORTGUIDEN för att separera uppgifter till tre kolumner. Öppna i så fall textfilen inne från XL så kommer TEXTIMPORTGUIDEN fram.

Staket i cellen #####

När det ligger en formel i en cell och den inte används, så blir det ett sk "staket" i cellen(#####). Hur gör man för att slippa se detta i tabeller som man för övrigt formaterar så att de ser snygga ut? Använder man nån sk OM funktion och hur i så fall?

Ibland kan staket symbolen betyda att kolumnbredden bara är för liten. I så fall är det bara att justera kolumnbredden. Om inte så blir det staket bara om XL tycker att de är ett felvärde t ex division med noll. Skriv i så fall formeln enligt följande.

 =OM(B6=0;"";(B6/B8)) .

 Vilket betyder om B6 är lika med noll gör inget, i annat fall dela B6 med B8.

Leta dubbletter

Undrar hur jag letar upp dubbletter mellan två kolumner. kolumn a och kolumn b innehåller mestadels olika info, men några dubbletter förekommer, hur finner jag dem?

Har du XL 2007 så kan man ta bort dubbletter via menyn Data - Ta bort dubbletter. Har du XL 2003 eller tidigare så kan man använda filter funktionen för sortera värdena och titta manuellt eller så kan man använda LETARAD funktionen, se avsnittet E-learning om hur du använder funktionen.

Spara som i Office 2007

Vi har bytt till office 2007 och när jag skall spara ett dokument från mallarna funkar det inte Jag öppnar dokumentet i ”mallar” och ”sparar som” byter mapp ”mallar” till den som jag vill ha det i ”gemensam” samt byter i filnamn till XL 97-2007 med ändelsen (*xls) Dokumentet sparas som en ny mall.

XL 2007 har nytt filformat med ändelsen .xlsx. Mao så måste du se till att det sparas i det nya filformatet. Klicka på Office knappen och XL alternativ, Spara, se till att nya filer sparas i det nya filformatet .xlsx.

Sammanfoga värden i två kolumner

Jag har en diger lista på personer med förnamn i en cell och efternamn i en annan. Det jag skulle behöva göra är att exkludera alla tecken utom de 3 första i förnamn och 3 första i efternamn som då skall bilda ett slags ”användarid” Exempel: Anders Andersson ska bli andand, Lisa Larsson lislar osv.   När denna formel är gjord så hamnar ju and och and i olika celler och då skulle jag även behöva en formel som sammanfogar dessa i en cell.

Använd och & tecknet för att sammanfoga innehållet i de två kolumnerna. Om uppgifterna finns i kolumn B och C, kan det se ut så här

 =VÄNSTER(B2;3)&VÄNSTER(C2;3).

Vill du sedan bara ha värdet och inte formel så markerar du bara cellen med formeln, kopierar och slutligen klistrar in special - värden. Klistra in värden (XL 2007).

Multiplicera med villkor

Jag har en formel  =SUMMA(A12*F12) och om jag lämnar dessa tomma så får jag automatiskt en 0 som summa. denna vill jag helst inte visa.

Om du i stället skriver =OM(A12*F12=0;"";Summa(A12*F12)) , tolkas Om A12 *F12 blir noll, gör ingenting. Annars multiplicera A12 * F12.

Kopiera kalkylbladet till ny arbetsbok utan länkar

Jag vill upprätta ett antal XL dokument innehållande nyckeltal i flik 1 och input i flik 2. För att göra detta arbete lite smidigare tänkte jag kopiera flikarna från ett dokument till nästa, problemet är då att formlerna i flik 1 i det nya dokumentet hämtar information från flik 2 i det ursprungliga dokumentet.   Är detta någon man kan göra något åt?

Vet inte om det blir så mycket smidigare, det är bra att ha alla uppgifter i samma arbetsbok.  Antingen får du väl acceptera att länkarna finns eller så får du kopiera över formatet först och därefter formlerna utan länkar eller bara värdena.

Kombinera OM sats med LETARAD funktion

Är det möjligt att kombinera en formel som t ex =om(B1-B20="1000");Letarad(A14;A10-C500);3;0;""  Dvs är det möjligt att kombinera så att man först letar på om det finns 1000 och om det finns så skall man skriva ut värdet i kolumn 3.

Ja det går,  kan se här med exemplet från fråga 311,

=OM(B1-B20=1000;LETARAD(A7;IDKst;2);"")

Cell format / OM sats

Jag har en text  i blad1 som jag vill ska visa i blad 2 i fall den upp fyller kravet (klar) .

Om det är ett villkor då kan man skriva en OM sats t ex OM(Q22>0;"";Q22) . I det här fallet skall cell Q22 vara större än noll i så fall skall värdet visas.

Höj priset med 2%

Jag har ett XL-ark med priser där jag vill att alla priser ska höjas med 2 %. Hur gör jag?

Om du har priserna i A kolumnen, skriv in följande formeln i cell B2. =A2*1,02 och tryck på ENTER tangenten. Kopiera formeln i cell B2 nedåt i kolumnen. Om du vill ta bort formlerna så kan du markera, kopiera och klistra in värdena i B kolumnen. Slutligen kan du formatera B kolumnen till önskat talformat.

Föra över uppgifter till ett annat XL blad / fil

Jag har 2 filer där fil 1 innehåller bl.a. en kolumn med id. I fil 2 finns också id i en kolumn + en kolumn med kostnadsställen. Vill nu matcha id mot varandra och vid träff föra in kostnadsstället på fil 1 under ledig kolumn.

Om du vill förenkla så för över alla uppgifter till samma fil. Markera området som skall föras till ett annat blad och döpt området till ett beskrivande namn tex  "IDKst", kolumn A och B. Skriv in LETARAD formeln på det andra bladet, =LETARAD(A1;IDKst;2)

Området som formeln skall leta i kallas "IDKst" och består av kolumnerna A och B. 2:an talar om att vid träff skall värdet hämtas som ligger i kolumn 2 dvs kolumn B.

Länka med villkor

Hur får jag in värdet som står i kolumn E i blad 1    till Blad 2 kolumn D - OM kolumn B = 1000 OCH artikelnumret är desamma i båda bladen. DVS både 1000 skall finnas i kolumn B Blad 1 och samtidigt skall man matcha artikelnumret

Följande formeln kan användas. =SUMMA.OM(Blad1!A:A;Blad1!A12;Blad1!E:E). Villkoret är artikelnumret, måste vara ett giltigt tal. Får mao inte börja med ett ' tecken. Leta rätt på formeln SUMMA.OM och ta hjälp av formelguiden om du är osäker.

Länka värden

Jag skulle vilja länka ett värde från tex B6 till en annat blad beroende på vad som står i D6. Går detta att göra? Tex: I en startlista skriver jag in ett namn på B6, sedan i D6 skriver jag in HF21. Då vill jag att den ska plocka namnet och lägga in det i blad 2. Det ska även fungera på x antal andra kriterier under D6, beroende på vad jag skriver där ska den lägga det på olika ställen i blad 2. Sen fortsätter listan med namn och namnen ska flyttas in till rätt grupp i blad 2 beroende på vad som står i D kolumnen.

Om du vill ha ett villkor så kan man använda formeln SUMMMA.OM, tex

=-summa.om(indata!$c:$c;a5;indata!D:D) , villkoret finns i cell A5, om det uppfylls så skall kolumn D beloppet summeras och formeln tittar efter villkoret i kolumn C. Alternativt kan en OM sats användas, se sedan E-learning.

Kopiera och uppdatera ändringar

Jag gör ett personregister och vill ha en flik med alla namn och adressuppgifter  etc . en person = en rad. Detta är inget problem.   Jag vill nu skapa flikar för varje månad med delar av uppgifterna från flik 1 dvs Huvudregistret.   Finns det något enkelt sätt att dels kopiera och sedan automatiskt uppdatera eventuella ändringar i dessa celler?  

Det vanligaste är att länka över uppgifterna, börja med ett likhetstecken på den sidan som du vill föra över uppgiften till. Markera därefter bladet och därefter cellen, tryck på Enter tangenten. Nu skall du ha fått över uppgiften. Därefter kan du bara kopiera den befintliga länken till övriga celler. Alt blir LETARAD formeln, se sidan E-learning.

Automatisk formatering

Jag undrar om följande går: i A1 skriver jag med fet stil ”text”, i B1 vill jag ha samma text (även här i fet stil). När jag ändrar texten i A1 till kursiv eller normal så ändras textformat även i B1. Jag använder XL 2007 i Windows miljö.

XL skiljer på format och värden, man kan länka över värden. Däremot så går det inte att länka över en speciell formatering. XL är i grunden ett program för återkommande beräkningar, text i XL fungerar lite sisådär. Förslagsvis kan du använda snabbkommandona CTRL + F för fet och CTRL + K för kursivt. Alt. är ett makro.

Kopiera i XL

Jag har en formel som beräknar tex d3=d2+d1. I d3 visas resultatet. om jag sedan vill kopiera resultatet till ett annat XL dokument eller ett helt annat dokument så möter jag problemet att det i d3 egentligen inte står tex 0,013 utan d2+d1. kopieringen går inte att genomföra. Hur kommer jag runt det?

XL skiljer bland  annat på formler och värden. Vill du bara klistra in värdet 0,013 så får du använda dig av "klistra in värden "för XL 2007 och "Klistra in special - värden" om du har XL 2003 eller tidigare version.

OM satser

Om jag vill ha ett specifikt tal returnerat beroende på vilket värde jag använder vilken formel ska jag använda?   Ex om jag har 3 olika celler att välja på som ska returneras beroende på vilket tal jag använder.   T.ex. cell 1 :,0,778 cell 2: ,088 och cell 3 : ,44. om jag då har en cell som jag skriver 90 i då vill jag ha returnerat ,088 i en tredje cell, skriver jag 115 vill jag ha returnerat 0,778 och skriver jag 70 vill jag ha returnerat ,44.

Om du har värdena i cellerna A4, A5 och A6, indata i cell C4 så blir formeln.

=OM(C4=90;A6;OM(C4=115;A4;OM(C4=70;A6;)))

Millimeter inställning i XL

Går det att ställa in till millimeter "papper" i XL, så att jag kan göra en enkel ritning men med skalenlig utskriftskvalitet?

Om du har XL 2007, gå till Visa - Sidlayout.

Sammanfoga ord och tal

Formel för att länka ihop ord cell 1 med siffror cell 2 till en ny cell 3.

Använd och tecknet, finns orden som du vill länka ihop i cell C3 och D3 blir formlerna enligt följande  =C3&" "&D3

Importera CSV fil

Jag vill importera en csv-fil och det går ju bra, jag får "etiketterna" på varje kolumn och sen data där under. Om jag istället vill ha etiketterna per rad i kolumn A och data i kolumn B,C->, hur gör man då?

Man får nog prova sig fram baserat på det material som du har, prova t ex funktionen TRANSPONERA efter att du har importerat CSV filen till XL.

Beräkna medelvärde

Jag har ett tidsförlopp i en lodrät linje och för varje tid har jag två värden vågrätt bredvid varandra. Hur får jag ut medeltalet av dessa två ? (Går bara att räkna ut medeltal om talen är uppställda lodrät till varandra, nu vill jag få medel av de två vågräta talen, blir alltid divisionsfel.) har en massa siffror så är en väldig omställning om jag måste flytta om siffror.) skulle bli väldans glad om ni har tips på formel eller inställning för detta. dvs medelvärdet av exempel värdena C2 och B2 osv.

Du behöver inte ställa om, det fungerar bra med lodrätt. Att du får divisionsfel beror på att XL tolkar division med noll som en felvärde. Du måste skriva en OM sats för att slippa felvärdena, se fråga 106.

Nollor före ett tal

Jag har en lista med telefonnummer, 1400 st. Men när jag öppnar dem i XL står det inte första nollan: det är mobilnummer. Har formaterat som text men funkar inte, kan man lägga in någon formel som sätter in en nolla i början eller något?

Nollor före ett tal är enligt XL en formatering, formatera kolumnen med rätt antal positioner (nollor) som du vill ha. Om du skall formatera kolumnen som text så skall det göras innan du klistrar in värdena.

Formatering i XL

När jag tar in en textfil i XL så försvinner decimalen på exakta belopp som 1, 2 och 3 kr. I textfilen står de som 3,00 etc. Nollorna kommer inte med. 23 kr ser likadant ut som 23 öre när jag öppnat filen i XL. Hur gör jag?

Formatera kolumnen enligt det format som önskas, valuta, med två decimaler etc.

Två filer sida vid sida i olika fönster

Jag arbetar i XL 2007 och ska jämföra data mellan två dokument, manuellt. Har två skärmar så jag vill få upp respektive fönster i de olika skärmarna. I statusraden ligger de som två olika dokument men när jag klickar på dem öppnas de ändå i samma ”programfönster”. Jag vill alltså kunna separera fönstren så att de kan ligga i varsin skärmbild så jag slipper klicka emellan hela tiden. Går det?

Du kan köra XL i olika partitioner, öppna andra dokumentet genom att första starta XL utan att klicka på någon befintlig fil, därefter väljer du att öppna den XL fil som du vill starta, dvs via Office knappen.

Räkna och ta bort dubbletter.

Jag sitter med en lång lista personnummer där samma nummer förekommer flera gånger. Vad jag vill veta är hur jag räknar totala antalet unika nummer, dvs skapa en lista eller bara ett nummer med bara unika nummer?

Du kan börja med att ta reda på hur många dubbletter du har genom nedanstående formel, villkoret är att ta reda på hur många "Lisa" det förekommer i området A2:A4.

=ANTAL.OM(A2:A4;"Lisa")

Därefter kan du förslagsvis använda filterfunktionen för att få fram och ta bort dessa dubbletter. Förmodar att du inte har Office 2007 eftersom att det finns en färdig funktion för att ta bort dubbletter.

Kopiera formel

Jag har ett XL blad med 3 kolumner med inmatningsdata och en fjärde kolumn med en formel. När jag infogar en ny rad vill jag att formeln automatiskt lägger sig på denna rad. Jag kör XL2002. (Jag har en XL bok som gör detta med automatik, dock först när jag fyller i inmatningsdata i de celler som formeln använder. Problemet är bara att jag inte kan återskapa detta i någon annan bok)

Kan det vara så att du har något makro som ligger och kör? Kontrollera genom kommandot ALT + F11 och klicka på fliken för aktuell kalkylblad.

Kopiera via dra och släpp celler

Har fått problem med att kopiera formler som jag lagt in och använt flera gånger och kopierat men nu plötsligt går det inte att kopiera?   Jag skall också kunna lägga in en ny rad och kopiera formlerna jag lagt in, men det går inte.  

Se till att det är tillåtet att dra och släpp celler via menyn Verktyg - Alternativ - Redigera., Dra och Släpp celler.

Låsa celler

Jag har gjort en beställningsblankett och vill att alla celler utom cellen för antal som skall beställas. Kunden skall inte kunna gå in och ändra i priser eller varor hur låser jag dokumentet och lämnar en cell öppen? Hur låser jag upp om jag behöver lägga till eller byta ut en vara?  

Om du har Office 2007 så blir det enligt nedanstående.

Skydda alltid dina formler via menyn Start - Skydda blad och klicka på ENTER tangenten (OK) utan att skriva in något lösenord. Innan du gör det så markerar du de celler som skall skyddas.

Markerar att cellerna skall vara låsta välj menyn Start Format – Formatera celler – Skydd. Bocka för ikonen Låst.

När användarna skall fylla i sina uppgifter så kan de enkelt flytta till nästa cell som skall registreras (= olåst cell) via "tabb" tangenten.

Skyddar du dina kalkylblad med lösenord så kan det sluta med att du till sist glömmer lösenordet och kan inte ändra kalkylbladet. Vill du ta bort en låsning, gör som ovan fast se till att "Låst" ikonen inte är ifylld. 

Dataetiketter

Jag vill införa dataetiketter i ett punkt diagram. Jag vill inte att det skall var värdet på x eller y-axeln, inte heller serienamnet utan data från en annan, tredje kolumn. Tror det gick i tidigare versioner men hittar det inte i 2007.

Det är nog "Storlek" som du avser och sök på begreppet "Bubbla" om du har svensk version av Office 2007.

Klistra in till flera kalkylblad

Hur gör jag för att läsa in data från flera filer till ett ark i XL utan att behöva öppna varje ark för sig och kopiera/klistra in?

Om du använder snabbkommandona så går det ganska fort. Öppna filen Ctrl + Shift + * för att markera hela området, Ctrl + C för att kopiera, Ctrl + "tabb" för att skifta fönster, markera cell, tryck på Enter tangenten för att klistra in. Alt. blir ett makro.

Formatera CSV fil

Jag har ett .csv ark med olika typer av data i rader åtskilda med kommatecken. Hur gör jag för att transponera om data så att jag får data med respektive egenskap i olika kolumner för att sedan kunna plotta etc.

Använd dig av Textimportguiden, prova dig fram vilken separator som fungerar bäst på din fil.

Summera med villkor

Jag har ett för er kanske trivialt problem. Det är en mängd närvarotimmar som ska summeras men summeringsfunktionen ska begränsa den enskilda termens värde till max. 7 även om de har värdet 7,5 eller högre.

Om värdet ligger i cell A1 så kan det se ut så här =OM(A1 > 7;7;A1) skall läsas om cell A1 är större än 7 så blir det 7. I annat  ta värdet i cell A1.

Upprepa ett kommando

Om jag lägger in en formel/kommando/funktion på en plats i ett kalkylblad och vill att detta ska läggas in på samma plats i alla kalkylblad i arbetsboken, utan att behöva upprepa proceduren för varje blad, hur gör jag då?

Är det en formel så är det bara att markera formeln/formlerna, kopiera, markera nya cellen/cellerna, klistra in special - formler. Man kan också tänka sig att du kopierar hela kalkylbladet. Alternativt så får man skriva ett litet makro som kopierar dina formler.

Sortering och redigering

Jag har en textfil, där innehållet är uppställt enligt följande:   Namn: Erik Adress: Hamngatan Postnummer: 11234 Ort: Stockholm   Namn: Johanna Adress: Åsgatan Postnummer: 11884 Ort: Stockholm   ...och så vidare, dvs dryga 1500 poster.   Hur kopierar/konverterar jag till XL så att jag får kolumnrubrikerna Namn, Adress, Postnummer och Ort i stället?

Du borde kunna använda dig av Textimportguiden där du använder : som separationstecken. Fungerar inte det så blir det ett makro se fråga 100, där du använder dig av ASCII tecknet för kolon istället.

Om satser

Håller på med en lönerapport och vill nu ha fram en formel som känner av om anställd "Knut" tjänar mer, eller mindre än "20000". Tjänar han mer än "20000" vill jag att formeln ska räkna ut en viss procentsats (för skatteuträkning) jag angivit i en annan cell. Tjänar han mindre än "20000" vill jag att formeln ska räkna ut en viss procentsats jag har angivit i en tredje cell.

Kan se ut enligt nedan, tre stycken Om satser. Se sidan E-learning för ytterligare info.

"=OM(C25>20000;"C25*0,33;OM(C25<20000;C25*0,30;C25*0,20))"

Summera alla blad

Jag vill summera allt mellan kalkylblad 1 till kalkylblad 10 i en arbetsbok. Detta utan att summera cell för cell. Tanken är att det skall summera bara genom att släppa ned ett blad mellan blad 1 och blad 2.

Du får nog tänka om lite, man kan summera hela kolumner, rader och områden i XL. Funktionen SUMMERA tillsammans med länkningar av de olika bladen. Man behöver alltså inte ange varje cell för sig. Alternativt kan man använda sig av KONSOLIDERA funktionen men då ställer XL kravet att områdena skall vara lika. Alternativt så får man skriva ett makro som summerar de olika bladen.

Formatera tal

Jag skulle vilja veta om man kan ta bort första 0 i en cell med följande ex. på tal = 0000190. Jag vill alltså att det bara skall stå 000190??

Nollor före ett tal är i XL världen bara en formatering, mao se till att formatera kolumnen med talformat 000000, sex positioner.

Division

När jag matar in ett tal i en cell (i en kolumn) så vill jag att talet divideras med 1 000 000. Därefter skall talet/cellen inte divideras på nytt. Det skall ske för varje rad som jag lägger till.

Det är bara ett lägga värden i en kolumn och formler i en annan kolumn.

Exempel, =OM(B6=0;"";(B6/B8))

Filtrering

Jag har fått en XL fil och när jag ska skriva in nya värden, så försvinner tidigare rader. Den filtrerar och jag måste ändra till att visa alla varje gång, för att se dom andra värdena. Hur behåller jag värdena?

Det låter som du har något makro som gör filtreringen, kontrollera genom ALT+F11.

Hur många OM satser i en cell

Hur många OM(OCH)-satser klarar XL av i en följd (en ruta)? Jag har XL 2007.

Du kan kapsla 64 OM satser i en cell men det är inget som rekommenderas. Dela hellre upp OM satserna i flera celler.

Antal om

Jag vill skapa en formel som räknar antalet gånger ett visst ord är skrivet i ett visst område och sedan skickar detta antal till en cell i en annan flik.   Dvs i cellerna A1-A39 i flik 1 räknar formeln hur många gånger det står ”XL”. Det står XL 15 gånger. Då returnerar formeln siffran 15 till cell B7 i flik 2. Tar man bort ordet XL en gång står det istället 14 i cell B7 osv.

Använd funktionen ANTAL.OM        =ANTAL.OM(A1:A39;"XL")

Hämta data i en lista

Jag vill kunna automatgenerera en kortversion av en längre lista som endast innehåller de rader som jag markerat som intressanta (t.ex. med "x" i någon cell)? Det behöver inte ske kontinuerligt och automatiskt, det räcker med att kunna göra det när jag önskar.

Antingen får du spela in ett makro precis som frågan nedan eller så kan du  använda dig av  LETARAD funktion tillsammans med en SUMMA.OM funktion, se avsnittet om E-learning. Villkoret i SUMMA.OM funktionen kan vara ett "x".

Värdefel

Jag vill laborera med stora tal men får bara värdefel om jag använder potensformen. Exempel: I ruta A1 står 250. I ruta B1 står 10^3. I nästa ruta skriver jag A1*B1 men får värdefel i stället för 250000. Hur kommer det sig?  

I B1 står det en formel och inget tal, XL skiljer på värden och formler. För att undvika värdefel så slår du lämpligtvis ihop formlerna.

Höja ett värde

Vi har gjort vår prislista som skall gå i tryck i XL. Problemet är nu att den skulle behöva höjas med några procent ytterligare innan den går i tryck.   Varje artikelnr har en rad men varje artikel har flera priskolumner, Finns det möjlighet att man kan ange att alla celler inom ett område skall räknas upp med ex 5%?

Skriv in i nästa cell =B2*1,05 (om priset finns i B kolumnen).

Tryck Enter, markera samma cell igen och ta tag i fyrkanten och dra neråt för att kopiera cellerna. Vill du inte har formlerna kvar så är det bara att markera, kopiera, klistra in special - värden.

OM satser

Jag har ett kalkylblad där jag gjort diverse beräkningar. Det sista jag nu vill kunna göra är att i en kolumn ska det stå vilket belopp som ska utbetalas. Jag har i kolumnen innan fått fram flera olika belopp som tex 283:-, 11.826:- och 49.172:-, jag vill i min sista kolumn göra en formel så att det minsta värdet för utbetalning är 2.000 och högsta värdet för utbetalning är 40.000. Dvs i cellen med 283:- ska det bli 2.000, i cellen med 11.826:- ska det vara 11.826:- och i cellen med 49.172:- ska det bli 40.000:-. Alltså är det ett värde som är lägre än 2.000 ska det bli 2.000, ligger värdet emellan 2.000 och 40.000 ska det vara det värdet som står och är värdet över 40.000 ska det bli 40.000. Går detta att göra?

=OM(A1<2000;2000;OM(A1>40000;40000;A1)

Kopiera celler

Mitt problem är att om ett värde anges i en specifik cell, exempelvis H4 skall värdet från en annan cell G4 kopieras över till en tredje cell J4. Hur gör man ?

Du får väl förslagsvis skriva en OM sats, skriv in följande i cell J4, =OM(H4<>"",G4)

Räkna medelvärde utan nollvärden

Jag sitter och bygger en statistik mall men behöver nu en speciell MEDEL formel. Jag har B3:AF3 (Dag 1-31) med dagens statistik. Lördagar och Söndagar samt dagar som ej är gångna är 0 eller tomma. MEDEL i AH3 blir =MEDEL(B3:AF3) och den räknar såklart med nollvärdet, jag önskar medel utan nollvärdet!   Jag har sökt massor och försökt men jag får inte fram rätt formel! Jag använder XL 2003 .

Använd MEDEL.OM i stället med villkor större än noll, =MEDEL.OM(B3:AF3;">0")

Skillnaden mellan talen

Om jag skulle vilja veta skillnaden mellan två tal i procent, hur räknar man fram det i XL?   A  1,10     B  1,40    = VÄRDE I PROCENT?

Skriv in = 1,10/1,40 i en cell så får du skillnaden, formatera sedan cellen till procent format, klicka på ikonen med procenttecknet.

Särskilja textsträng

Jag vet hur jag hittar ord 1 i en cell [=VÄNSTER(A1;HITTA(" ";A1)-1)].  Men hur gör jag för att hitta ord 2, ord 3? Orden skiljs åt med blanktecken.

Du bör kunna komplettera med höger funktionen för att hitta första ordet på höger sida. Men det är bättre med en VBA lösning, se fråga 100. Använd ASCII tecknet för "space" nr 32 för att hitta blanktecken.

Ta bort felmeddelande med en OM formel

Kan man ta bort felet #SAKNAS! i en cell med hjälp av en OM formel?

Kan se ut så här, om cell B6 är tom gör ingenting annars så dela cell B8 med cell B6. ÄRFEL kan också användas tillsammans med OM.

=OM(B6="";"";(B6/B8))

Ta bort flera länkar samtidigt

Hur tar man bort flera länkar i en bok samtidigt?

Beror lite på vilken version av XL som du använder, har du XL 2003 så tar du bort  länkarna via menyvalet "Länkar". Har du äldre version av XL så är det lite krångligare. Då måste man oftast ta bort länkarna som finns i formlerna. I så fall kan du använda dig av menyvalet "Ersätt" där du letar efter länkar (namnet på länkade XL fil) och ersätt det med tecknet "", citationstecknet utan mellanrum innebär att det ersätts med ingenting.

Formulär

Försöker göra ett enkelt frågeformulär där svaren skall skrivas direkt i XL 2003 arket. Både Ja och Nej frågor liksom längre text svar. Vill göra en ruta med rullist för textsvar.

Det finns olika alternativ, det enklaste finns via Data - Formulär. Via kommandot Visa - Verktygsfält - Formulär kan du skapa egna drop-lister på kalkylbladet dock inte i ett formulär. Ett annat intressant alternativ finns via kommandot Data - Verifiering. Verifiering är inte heller i ett formulär men löser ditt behov på ett enkelt sätt.

Hämta information från vissa celler

Jag vill i hämta information endast från specifikt formaterade celler, i en kolumn. Förändra värden endast för ex "rödmarkerade" siffror. Hur skriver jag i formelmatris för att hitta igen siffror/celler som är annorlunda formaterade, ex rödmarkerade ?

Funktionen Cell kan användas tillsammans med en Om sats för att få information om cellerna, dock ej rödmarkerade. Ett makro kan leta efter färger genom RGB nr. Gå till hjälpen i XL och sök på "Cell".

Dölja rader

Kan man på ett enkelt vis ta bort icke dolda rader (alltså de som är synliga efter exvis filtrering)?

Förmodar att du vill dölja raderna, inte ta bort. I så fall får du markera raden/raderna  som du vill gömma. Välj från menyn Format - Rad - Dölj.

Formatera ett långt tal

När jag ska skriva in ett längre belopp blir det någon form av krypto. T ex. jag ska skriva 7003225488960950 det ser ut såhär 7,00323E+15 efter att jag skrivit in alla bokstäver. Hur gör jag för att få bort de?

Markera cellerna, kolumnen som du vill formatera. Välj från menyn Format - Formatera celler - Anpassat, skriv ett anpassat talformat med så många nollor som behövs.

Formel som visar ökning/minskning i procent

Jag håller på med en forecast rapport där jag vill se hur försäljningen varje vecka ökar/minskar i procent. Ex. Ena veckan 100 000 (Kolumn A)  andra veckan 150 000 i (Kolumn B). Vilken formel använder jag i Kolumn C för att visa ökningen i procent?

Skriv in formeln "=B4/A4 -1", om värdena står i A4 och B4, formatera cellen till procent.

Öppna med maximerade fönster

Jag har ett problem när jag öppnar ett XL dokument. Alltid när jag öppnar ett dokument så är det minimerat och jag måste alltid maximera det. Varför är det inte maximerat från början? Någon inställning att ändra på? Använder version 2007.

Nej det är ingen inställning att ändra på, det är bara att maximera fönstret innan du stänger XL så öppnas det maximerat nästa gång du startar XL.

Om formel

 Jag försöker jämföra 2 celler med datum. Den ena är planerad leveransdatum den andra faktisk leveransdatum jag skriver =(IF A1>=A2; [OK]; [FÖRSENAD])   Det fungerar inte. Jag vill alltså visa ett OK eller FÖRSENAD om planerad leveransdatum ej hålls. Använder XL 2007.

Ersätt hak paranteserna med citationstecken och flytta vänster parantesen så skall det fungera,

=OM(A1>=A2;"OK";"FÖRSENAD")

Infoga namn

Kan man kopiera en cell med t.ex. ett skrivet namn till andra celler så att om jag skriver t.ex. "testat" i en cell så ska det finnas andra celler i samma blad som har förprogrammerat att visa samma innehåll som den huvudceller jag skriver i? Detta är en form av kopiering, så slipper man sitta och klistra.

Förmodar att du vill infoga ett namn, skriv in namnet i den tomma listrutan överst till vänster och tryck på Enter så har du skapat ett namn med ett visst värde.

Pivot tabell

Har en XL fil med en pivot. Vet du hur jag kopierar data från pivot så att den knyter det till rätt person (rätt mix av variabler) istället för att hänvisa till ruta?

En pivot tabell är en en liten databas där indata består av ett område i en XL fil. Har en känsla att du måste lägga upp din pivot tabell på ett annat sätt. Försök så att du får all data i själva pivot tabellen utan att behöva kopiera till något annat ställe.

Absoluta referenser

Jag har en kolumn med en hel massa priser där jag ska räkna av 35% på alla. Hur gör jag på bästa tänkbara sätt för att lösa detta. Kan ju sitta och räkna av pris för pris men jag antar att det finns något betydligt enklare sätt.

Skriv in din formel på första raden. Markera formeln och tryck F4 för att få absoluta referenser (=dollartecken). Kopiera därefter ner dina formler i hela kolumnen via "Drag and drop" eller vanliga klistra in. Avslutningsvis kan du ta bort formlerna via vanliga markera , kopiera och klistra in värden.

Skv format

Hur sparar man ett dokument i skv format i XL 2007? ]

Se länk till Microsofts hemsida,

http://support.microsoft.com/kb/819964/sv

Divsion/0

Texten ” #DIVISION/0!” visas i celler när man dividerar med noll. Texten dyker även upp i pivottabeller när nolldivision förekommer och här kan det vara lite irriterande. Jag letar efter ett talformat som kan ta bort detta felmeddelande.

Division genom noll anses som ett fel i XL världen. Om det är så att t ex cell B6 kan innehålla nollvärde. Skriv formeln på följande sätt "=OM(B6=0;"";(B6/B8))" i stället eller "=OM(B6=0;0;(B6/B8))" om det skall vara beräkningsbart.

Minsta värdet i en formel

Hur gör jag en funktion som letar upp minsta värdet ur en serie tal?

Använd funktionen MIN t ex "=MIN(B56:B64)".

Selektera ut en del av en sträng

Jag har personnummer i form av 741027 (t.ex) och behöver formel för att få fram vilken dag varje datum har (27 i detta fallet), och månad (10 i detta då), hur gör jag detta? Vet att jag bara kan skriva av varje datum eftersom det står, men det är för tidskrävande när det gäller 270 poster.

Använd funktionerna vänster och höger för att få fram dina värden. Börja t ex med att funktionen höger, fyra positioner och därefter funktionen vänster, två positioner.

Skv format

Jag har fått filer med artikelnummer från en leverantör. Denna skall sedan läsas in i SPCS men innan det görs skall filen sparas i *.SKV format. Här uppstår mitt problem. Artikelnummer kan se ut så här: 0000211003 När jag väljer att spara i *skv format. Jag stänger min fil efter den är sparad. När jag tar upp den igen har alla nollor (0) innan 2:an i artikelnumret försvunnit och så vill jag inte ha det, t.ex 211003. Vad är felet?

Det är inget fel. Nollor före ett tal anses som en formatering i XL. I så fall får du formatera den kolumnen med ett format med så många nollor. I övrigt se fråga 1.

Jämföra filer

Undrar hur jag kan jämföra innehållet i två XL dokument?

Om du vill jämföra innehållet avseende formler så finns funktionerna under Verktyg, Felkontroll och Formelgranskning. Om du menar värden dvs tal så kan du kanske använda funktionen Konsolidera. Den säger till om områdena inte är lika stora.

Villkor i formler

Jag har två frågor om XL. Dels så har jag en idé som ser ut såhär A1 Land (ifyllda celler) B1 Huvudstad (tomma celler) C1 =OM(B1=Stockholm;Rätt;) D1 =OM(B1=Stockholm;;Stockholm) Är min tanke helt omöjlig? Får det inte att funka i open office.

Jag tror att du är på rätt spår, se bara till att skriva "Stockholm", "rätt" och andra värden inom citationstecken.

Villkor i en om sats

Jag har problem med en OM-formel. Jag vill att XL ska göra en beräkning om det finns ett värde i en specifik cell. Hur ska jag definiera det logiska testet? Värdet i den önskade logiska-test-cellen kan vara både positivt och negativt samt 0. Innehåller logiska-test-cellen inget värde alls så ska XL beräkna det önskade värdet utifrån en annan utgångscell. OM-formeln i OM-formeln är inte problemet utan enbart det logiska testet och definitionen av det. När det sen gäller "värde om falskt" - hur får man summeringscellen att förbli blank?

Svar: [Skriv in värdet "" där det står falskt. Exempelvis

=OM(Q22>0;"";R22-Q22) ]

Höj prislista

Jag undrar hur man kan höja en hel XL prislista med t ex 6% på en gång. T ex E18 till I 57.

Enklast är väl att skriva in formeln utanför området i cell J18 =E18*1,06. Gör drag & drop till höger och därefter neråt. Avslutningsvis så markerar du området med formler och kopierar, klistrar in - värden, för att få bort alla formler.

Öppna OpenOffice

Hur kan jag öppna en fil skapad i Open Office i MS XL?

Det beror på vilken version av XL du har. Har du XL 2007 så måste du öppna filen mha tidigare XL version, XL 2003. Eftersom OpenOffice kan inte läsa det nya XL formatet.

Två om satser

Jag har två cellområden, ex A1:A10 och B1:B10. Jag vill ha ut antalet rader där kolumn A innehåller värdet 400 och kolumn B innehåller texten ”OK”. Kan jag använda funktionen ANTAL.OM? Villkoret är ju egentligen sammansatt av två villkor, ett för cellområde A1:A10 och ett annat för cellområde B1:B10. Men hur får man till det i funktionen ANTAL.OM, eller är det någon annan funktion man kan använda?

Om villkoret är att det skall vara på samma rad då får du skriva följande formel =OM(A4=400;OM(B4="OK";"Ja")), därefter kan du använda dig av ANTAL.OM funktionen för "summera" antal "Ja". I annat fall går det bra med ANTAL.OM tillsammans med OM. Eller kanske flera ANTAL.OM.

Konvertera tal

Jag har importerat en fil till XL från ett program som heter Crystal i XL format. Nu har jag gjort en letarad funktion som letar efter ett värde i denna "crystal rapport". Tyvärr verkar det inte som XL kan läsa värdena. Om jag däremot skriver om alla värden manuellt i den importerade filen så får jag tillbaka ett värde, men det var ju det jag ville slippa. Hur gör jag?

XL tolkar inte formatet från Crystal som ett tal. Försök att konvertera till talformat genom att markera kopiera klistra in special - värden. I nyare version av XL kan du få en liten ikon bredvid cellen i så fall kan man välja att konvertera till tal. Eller så får man ta bort skräptecken via en VBA kod.

Avrunda värden

Jag undrar hur formeln ser ut om jag vill avrunda uppåt för en summa lika med eller större än 0,50 ,- eller eller neråt om summan är mindre än ,50,- ? =75640*4,2%/360*30=264:74 kr. Jag har kommit så här långt, men jag vill ha svaret avrundat till 265:00 kr.

Svar: =AVRUNDA(75640*4,2%/360*30;0)

Skriva ut kalkylblad med kommentarer

Jag önskar skriva ut ett XL blad med kommenterar. Jag har först valt visa kommentarer. När jag sedan går till: skriv ut eller förhandsgranska och väljer utskriftsformat blad så är rutan för Kommentarer grå och kan inte ändras. Hur gör jag för att den inte ska vara grå och gå att ändra så att jag kan skriva ut med kommentarer?

1. Klicka på Utskriftsformat på Arkiv-menyn och sedan på fliken Blad. 2. Välj något av följande alternativ: Om du vill skriva ut kommentarerna där de visas i kalkylbladet klickar du på Som det visas på bladet i rutan Kommentarer. Om du vill skriva ut kommentarer sist i bladet klickar du på I slutet av bladet i rutan Kommentar. 3. Klicka på Skriv ut.

Division/0

Jag har problem med vinstmarginalberäkningen i procent när en av cellerna har värdet noll. Cell A B C D Rad 5 0 52 =A5-B5 =C5/A5 På rad D5 uppstår: #DIVISION/0!

Skriv följande if-sats OM(A5=0;;C5/A5) , vilket betyder om A5 är lika med noll gör inget, i annat fall dela C5 med A5.

Beräkna median värdet

I exemplet nedan summeras alla förekomster av "X" i ett visst intervall. Hur skapar man MEDIAN-värdet för förekomsterna av X? ={SUMMA(OM($A$1:$A$50="X";C$1:C$50;0))}

Du får väl förslagsvis utveckla din formel med funktionen Antalv som räknar antal värden och sedan ta värdet delat med två för att få talet för medianen. Medianen får leta fram via Letarad funktion.

Flytta värden

Jag vill flytta värden från kolumnvis till radvis, men bara vissa intervall, rad 1 - 9 men inte 10 - 20 osv.

Använd dig av funktionen förskjuta tillsammans med summa, ev. kan intervallet lösas med några Om satser.

Konsolidera arbetsböcker

Jag vill summera flera olika arbetsböcker utan att att ändra på summeringsfunktionerna hela tiden?

Använd funktionen Konsolidera eller ändra manuellt eventuella länkar.

Infoga ett kalkylblad

Jag vill kunna infoga ett kalkylblad, men när jag högerklickar så är alla val utom "visa kod" utgråade. Vad kan jag göra?

Använd meny Infoga - Kalkylblad.

Avrundning

Det finns en formel i cell, summan ska bli 9 men summan blir 8 beroende på en avrundning. Hur gör jag?]

Använd funktionen AVRUNDA.UPPÅT.

Dölja rader

Om jag vill dölja ett antal rader men sedan få fram dom igen hur ska jag då bära mig åt?

Markera raderna före och efter de rader som är dolda, välj från menyn kommandot Format - Rad - Ta fram.

Citationstecken

Hur blir jag av med genereringen av citattecken när jag har ett radbryt i en cell, ex chr(10) eller ett manuellt Alt+Enter Dvs om jag kopierar hej "nisse" hej får jag vid inklipp i ex texteditor "hej ""nisse""hej"

Markera innehållet i cellen med markören, välj kommandot kopiera och klistra sedan in i texteditorn. Kan ibland även fungera med ett apostrof (') tecken i cellens början, beroende på XL version.

Hyperlänkar

Jag undrar om man kan hyperlänka till ett visst avsnitt på ett blad. Dvs att hyperlänken är till blad tre sida 3.

När du infogar hyperlänkar så står referensen högst upp t ex Blad3!A1. Vet du bara var sidan 3 börjar så skriver du in den cellreferensen i stället för A1.

Lösenordsskydda kalkylblad

Är det möjligt att lösenordsskydda flikar i en arbetsbok. Användare A skall kunna läsa och skriva i flik 1 men inte i några andra flikar, varken läsa, skriva eller öppna. Användare B skall kunna läsa och skriva i flik 2 men inte kunna öppna några andra flikar osv.

Via kommandot Spara som och Allmänna alternativ kan du lösenords skydda hela arbetsböcker men ej enskilda flikar. Alternativet att skydda vissa områden under menyn Verktyg - Skydd är kanske närmast om man inte gör ett makro.

Länkning

Jag vill alltså kunna skriva in data i en flik, sedan vill jag att det skall automatiskt fyllas i utvalda celler i 23 andra flikar.]

Enklast är att skriva ett makro som löser ditt problem men det kan också gå med att länka uppgifterna från de 23 flikarna till fliken med original data manuellt.

Cirkelreferens

Jag undrar hur man sammanfogar (summerar) två XL dokument, så att dem uppdaterar varandra?

Bör undvikas eftersom det blir cirkelreferens. Varför inte använda dig av funktionen summa.om med ett villkor för att summera.

Linjediagram

Jag har skapat ett antal linjediagram med flera kurvor i samma diagram. Dessa kurvor är länkade till en flik med rådata som i sin tur är länkade till en indatablad. Diagrammen visar utveckling under ett år, problemet är att kurvorna dyker ner till noll för de månader då ingen data finns inlagd. Hur får jag kurvan att bara ta slut istället för att dyka ned till noll?

Markera linjerna och se till att referenserna slutar där indata slutar. Eller så kan du använda dig av två-tal eller tre-tal glidande medelvärde om det är nollvärden någonstans mitt i serien.

Formel Medel och Antalv

Jag har skapat ett frågeformulär i XL som består av avsnitt och ett antal frågor i varje avsnitt där man besvarar frågorna med JA, Delvis eller NEJ. Jag skulle vilja skapa så att det blir uträknat i procent för varje svar som skrivs in samt att man får ett medel på det avsnittet.

Använd funktion Medel för att beräkna medelvärdet och funktionen Antalv för att få fram antal frågor.

Växla mellan olika kalkylblad

Jag vet att man bläddrar mellan olika XL-dokument med Ctrl-Tab eller Alt-Tab, men hur bläddrar jag mellan olika blad i samma dokument?

Ctrl + page up åt ena hållet, Ctrl + page down åt det andra hållet.

Registrera flera uppgifter i en cell

Hur gör man för att registrera i flera celler samtidigt?

1. Markera det område som du vill registrera uppgifter med samma innehåll. 2. Skriv in dina uppgifter i aktiv cell. 3. Kommando Ctrl + Enter ( Ctrl tangenten först).

Växla fönster

Hur gör man för att växla fönster i XL?

Använd snabbkommandot Ctrl + "tabb" tangenterna.

Flera rader i en cell

Om man vill skriva in t ex ett företagsnamn, adress och postadress i samma cell, hur gör man då?

1. Skriv in företagets namn, tryck Alt + Enter. 2. Skriv in företagets adress, tryck Alt + Enter. 3. Skriv in företagets postadress, tryck Enter

Markera ett område

Jag vill markera ett område på ett enkelt sätt hur gör man?

1. Markera en cell inom området. 2. Tryck kommando Ctrl + Shift + *

Klistra in special - värden

När jag använder kopiera funktionen så får jag med oönskat format, låsta celler eller länkar, finns det något sätt att undvika detta?

Använd alltid funktionen Klistra in special, värden i stället för den vanliga Klistra in funktionen. Klistrar du in värden så får du bara värden och ingenting annat.

Markera flera kalkylblad

Jag vill skriva ut flera kalkylblad i en arbetsbok samtidigt?

1. Gå till första kalkylbladet som du vill skriva ut.

2. Håll ner tangenten Ctrl + Alt

3. Klicka på nästa kalkylblad på kalkylblads flikarna.

4. Upprepa steg 3 tills du är nöjd.

5. Välj Arkiv - Skriv ut, för att skriva ut kalkylbladen.

6. Avmarkera grupp markeringen genom att klicka på något blad som inte är markerat utan att hålla ner tangenten Ctrl + Alt]

Markera hel kolumn

Jag vill markera en hel kolumn på ett enkelt sätt, hur gör jag?

Använd snabbkommandot Ctrl mellanslag

Format med nollor

När jag registrerar ett tal som börjar med nollor så tar XL bort nollarna, hur gör jag för att de skall synas?

1. Markera cellen som du vill ska ha ett talformat med nollor.

2. Välj kommandot Format, Celler, Tal, Anpassat.

3. Ange med det antal nollor som du vill att talformatet skall ha.

4. Klicka på OK tangenten. Undvik att formatera talen till textformat. XL kan inte summera tal med textformat.

Är det däremot ett VBA makro så är det värre. Nollorna före talet kan lätt försvinna vid olika överföringar, beräkningar eller liknande. Försök i så fall att skapa ett format med någon bokstav före. Om det skulle vara ett löpnr för t ex projekt, skriv B001001 hellre än 001001.